Oficina de Difusió

Cap de l'Oficina Pere Sánchez i Pujadas
Adreça

carrer Ciutadans, 11, 4t

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185056
Adreça electrònica psanchez@ddgi.cat

Funcions

L¿Oficina de Difusió és la responsable de gestionar els serveis de promoció d¿activitats i projectes produïts per la mateixa corporació i per tots els seus organismes. També s¿encarrega de gestionar les propostes expositives i de coordinar els circuits de difusió artística arreu del territori gironí. És la responsable del programa d¿identificació visual de la Diputació de Girona, i té cura del projecte web de la corporació. A més, s¿encarrega de la direcció creativa i artística de les campanyes publicitàries institucionals.

 

  • Organitza esdeveniments i prepara els espais i les escenografies per a fires i projectes de producció pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats.

  • Dóna suport als diferents departaments de la Diputació i a tots els seus organismes autònoms en l¿organització i la difusió d¿activitats i projectes, i hi col·labora.

  • Dóna suport als ajuntaments i les entitats de les comarques gironines en la difusió de les seves activitats i projectes.

  • Crea, organitza i gestiona propostes expositives de producció pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats.

  • Dissenya i implementa el programa d¿identificació visual de la corporació, i controla que s¿apliqui en accions de patrocini.

  • S¿encarrega de la direcció creativa i artística de les campanyes publicitàries institucionals per a la premsa escrita, Internet, ràdio i televisió, així com de la gestió de les insercions.

  • Té cura del manteniment del projecte web de la Diputació de Girona i l¿aplicació de recursos de vídeo i multimèdia.

 

Més informació