Protocol, premsa i comunicació

President Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas

Cap de l'Oficina Josep Maria Amargant i Codina
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185128
Adreça electrònica protocol@ddgi.cat

Funcions

L'Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació organitza i coordina l'activitat protocol·lària i comunicativa de la corporació i dels ens que en depenen. Dirigeix les relacions amb la premsa i té cura de la imatge corporativa que apareix als canals de comunicació tradicionals i digitals.

L'Oficina també s'encarrega de les tasques següents:

 • Organitzar i programar actes públics del president i dels diputats, o bé col·laborar-hi, així com altres esdeveniments en l'àmbit protocol·lari que s'organitzin des de la corporació.
 • Tramitar la cessió de les sales de la Diputació per als esdeveniments que la corporació acull.
 • Assessorar els ens locals en temes de protocol i comunicació.
 • Coordinar i gestionar la comunicació de l'acció de govern, tant pel que fa a la Diputació com als òrgans que en depenen.
 • Convocar i gestionar rodes de premsa, així com elaborar notes de premsa i documentació informativa.
 • Coordinar els continguts publicats mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Realitzar i distribuir el recull de premsa.
 • Gestionar la publicitat oficial i institucional i el Pla d'Ajuts a la Premsa Comarcal.

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A