Gabinet de Presidència

President Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas
Cap del Gabinet Sr. Juan José Serrán i Báez

Cap de servei Sra. Marta Déu Montes
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Fax 972210081
Adreça electrònica presidencia@ddgi.cat

Funcions

El Gabinet de Presidència és el departament que s'ocupa de donar suport administratiu i assessorament tècnic al president de la Diputació. És una àrea executiva per la seva funció de direcció política i administrativa.

Dirigeix i gestiona l'acció de la corporació en matèria de comunicació, representació i difusió de l'acció de govern.

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A