Servei d'Esports

Diputat d'Esports Il·lm. Sr. Carles Salgas i Padrosa

Tècnic d'esports Carles Ramonet
Adreça

pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185076
Fax 972219655
Adreça electrònica esports@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Fomenta i promou l’activitat fisicoesportiva per a la millora de la qualitat de vida com a eina de promoció esportiva, turística, econòmica i de cohesió social a través de suports per a la dinamització de l’esport als municipis i a les entitats esportives, tot col·laborant en aquelles activitats fisicoesportives adreçades als diferents col·lectius de ciutadans i contribuint a la recerca i millora de la formació dels agents esportius locals.

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A