Assistència i cooperació als municipis

Cap de servei

Josep Garriga Gandol

Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Adreça electrònica cooperaciomunicipal@ddgi.cat
Horari

de 8 a 15 h


Funcions

Assistència i Cooperació als Municipis s'ocupa de diferents accions dirigides a subministrar col·laboració i ajuda econòmica als ajuntaments i als consells comarcals. Les actuacions de major dotació econòmica que gestiona són el pla de finançament municipal anomenat Fons de Subvencions, les subvencions a les Llars d'Infants municipals i les inversions incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis.

Relacions directes amb:

  • Serveis tècnics d'Arquitectura, Enginyeria, Habitatge i Participació Ciutadana (internes).
  • Ajuntaments, diputacions, consorcis, Generalitat (externes).

 

Més informació