Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Cap del servei Helga Nuell Turon
Adreça

carrer Ciutadans, 11, 4t

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Adreça electrònica promocioeconomica@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

El Servei de Promoció Econòmica té per objectiu el desenvolupament  d'aquelles polítiques que dotin el territori d'eines i de recursos que, directament o indirecta, reverteixin en la reactivació de l'economia i en la generació d'ocupació.

Actualment, s'està treballant en actuacions cap als ajuntaments, sense oblidar el món empresarial com a motor generador de riquesa i d'ocupació.

 

Més informació