Medi Ambient

Diputat de Medi Ambient Il·ltre. Sr. Lluís Costabella i Portella

Cap de servei Marc Marí i Romeo
Adreça pujada de Sant Martí, 4-5
Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Fax 972219655
Adreça electrònica medi.ambient@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

La Diputació de Girona, en qualitat d’administració supramunicipal que assisteix els ens locals, i en virtut de les múltiples iniciatives que desenvolupa, està adquirint un paper cabdal a l’hora d’impulsar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí o donar-hi suport. Aquesta tasca pretén incrementar progressivament la coresponsabilització de les administracions i dels ens socials i econòmics en l’extensió de la sostenibilitat. Sense una participació activa i compromesa dels diferents estaments i del teixit social, en general, no seria possible progressar de manera respectuosa amb el territori i la nostra pròpia identitat.

L’àrea de Medi Ambient assisteix els consistoris en diverses convocatòries d’ajuts i els proveeix d’instruments de planejament sostenible. L’extensió geogràfica d’aquestes eines, així com l’assessorament directe en qualsevol matèria mediambiental, va a càrrec del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA).

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A