Xarxa Viària

Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Adreça electrònica xarxaviaria@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Aquest Servei gestiona la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona, formada actualment per més de 160 carreteres, amb una longitud total de 700 quilòmetres.

Les actuacions principals que duu a terme són:

  • Actuacions de millora: redacció de projectes i execució i direcció de les obres.
  • Ús i defensa de les carreteres: autoritzacions d’obres, informes d’activitats, informes urbanístics, informes per a reclamació de danys, expedients sancionadors, expedients de reclamació patrimonial.
  • Conservació de les carreteres.
  • Convenis interadministratius per a traspassos en la gestió de carreteres.
  • Convenis interadministratius per a actuacions de millora de les carreteres.

 

Més informació