Tresoreria

Diputat de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Il·lma. Sra. Maria Àngels Planas i Crous

Tresorera M. Teresa Villar Roda
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185117
Fax 972216356
Adreça electrònica tresoreria@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Constitueixen la Tresoreria tots els recursos financers, en diners, valors o crèdits, de la Diputació de Girona, tant per a operacions pressupostàries com per a operacions extrapressupostàries.

De les funcions de la Tresoreria de la Diputació destaquen les següents:

  • Custodiar tots els fons de la Diputació a través de dipòsits bancaris.
  • Realitzar tots els pagaments i cobraments.
  • Gestionar les operacions de crèdit.
  • Controlar les bestretes de caixa fixa.
  • Gestionar la disponibilitat de recursos que resulta d'executar l'activitat econòmica de la Diputació.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A