Tresoreria

Tresorera M. Teresa Villar Roda
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185117
Adreça electrònica tresoreria@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Constitueixen la Tresoreria tots els recursos financers, en diners, valors o crèdits, de la Diputació de Girona, tant per a operacions pressupostàries com per a operacions extrapressupostàries.

De les funcions de la Tresoreria de la Diputació destaquen les següents:

  • Custodiar tots els fons de la Diputació a través de dipòsits bancaris.
  • Realitzar tots els pagaments i cobraments.
  • Gestionar les operacions de crèdit.
  • Controlar les bestretes de caixa fixa.
  • Gestionar la disponibilitat de recursos que resulta d'executar l'activitat econòmica de la Diputació.

 

Més informació