Contractació

Diputat de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Il·lma. Sra. Maria Àngels Planas i Crous

Cap de servei Jordi Brunet Badosa
Adreça

pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Fax 972210469
Adreça electrònica contractacio@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

El Servei de Contractació té atribuïdes les competències funcionals següents:

  • Tramitació dels expedients de contractació d'obres, de subministraments, de serveis i de consultoria i assistència tècnica.
  • Tramitació dels expedients de despesa menor de tots els centres gestors de la Diputació a l'empara del procediment de gestió de despesa P-1000.
  • Control i gestió de les despeses centralitzades de la Diputació.

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A