Contractació

Cap de servei Jordi Brunet Badosa
Adreça

pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Adreça electrònica contractacio@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

El Servei de Contractació té atribuïdes les competències funcionals següents:

  • Tramitació dels expedients de contractació d'obres, de subministraments, de serveis i de consultoria i assistència tècnica.
  • Tramitació dels expedients de despesa menor de tots els centres gestors de la Diputació a l'empara del procediment de gestió de despesa P-1000.
  • Control i gestió de les despeses centralitzades de la Diputació.

 

Més informació