Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Diputat de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Il·lma. Sra. Maria Àngels Planas i Crous

Cap de servei M. Assumpció Colomer Arcas
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185124
Fax 972208088
Adreça electrònica arxiu@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Suport a la gestió administrativa
El Servei d'Arxius i Gestió de Documents treballa per definir, implantar i mantenir el Sistema General de Gestió Documental de la Diputació de Girona, que ha de garantir un bon tractament, control, conservació i accés dels documents des del moment en què són generats o rebuts fins que són arxivats definitivament. Treballa amb totes les unitats administratives i organitzatives de la Diputació per fer possible un sistema homogeni i únic, tal com exigeix la Llei 10/2001, d’arxius i documents.

Font d'informació
L'Arxiu pot ser consultat com a font d'informació susceptible de ser sol·licitada per qualsevol ciutadà o ajuntament o per la mateixa Diputació, que sovint necessita antecedents per adoptar decisions.

Font d'investigació
Fomenta la recerca i la difusió dels fons i dels treballs que es realitzen mitjançant la documentació de l'Arxiu General.

Funció social i cultural
La dinamització cultural, la difusió i l'accés als seus fons són alguns dels seus eixos principals d’actuació. Desenvolupa diverses activitats, com ara visites guiades, exposicions, jornades, conferències, publicacions, etc.

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A