Consorci de les Gavarres

President Il·lm. Sr. Fermí Santamaria i Molero
Adreça Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès)
Població Monells
Codi postal 17121
Telèfon 972643695
Adreça electrònica consorci@gavarres.cat
Web http://www.gavarres.cat/
Horari De dilluns a divendres de 9 a 14. Dilluns de 16 a 18 h

Funcions

El Consorci és una entitat creada el novembre de 1998 amb l’objectiu de protegir i gestionar l’Espai d’Interès Natural les Gavarres. En són membres 19 dels 20 ajuntaments que tenen terme dins els límits de l’espai, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, la Diputació de Girona i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que s’hi va incorporar l’any 2006.

També compta amb un Consell de Cooperació, amb funcions d’assessorament i de proposta, format per entitats que tenen com a àmbit preferent el massís de les Gavarres.

La creació del Consorci s’ha de considerar fruit d’una reivindicació històrica de la Coordinadora d’Amics de les Gavarres, organització que ha aglutinat diverses entitats sensibilitzades en la protecció de diferents àmbits (patrimoni natural, cultural...) de les Gavarres.

La preocupació per la protecció del territori a les Gavarres te els seus orígens als anys seixanta amb el despoblament del territori i la proliferació d’urbanitzacions els anys setanta. Aquesta situació va propiciar que es produïssin múltiples agressions al massís.

El moviment popular que van despertar aquestes agressions, es va fer evident la tardor de l'any 1975 amb el “Manifest de les Gavarres” recolzat per més de cinc mil signatures, on es denunciava el procés de degradació del massís i s'exigia que s'aturessin les urbanitzacions i les plantacions d'eucaliptus i finalment, es demanava la declaració com a Parc Natural.

L’any 1977 es va constituir l'Associació d'Amics de les Gavarres. Tanmateix, es va iniciar un llarg període d'inactivitat, fins que l'any 1985, amb el projecte de la variant de Girona, va ressorgir el moviment, aglutinat a partir de l’any 1986 i fins avui en la Coordinadora Amics de les Gavarres.

Pel que fa a la protecció del territori els primers passos es van donar el 20 de novembre de 1979, quan la Comissió d’Urbanisme de Girona va acordar la catalogació preventiva com a parc natural de les Gavarres.

L’any 1988 la Direcció General de Política Territorial va elaborar l’avantprojecte de Parc Natural de les Gavarres, iniciativa que no va prosperar.

El desembre de 1992 el govern de la Generalitat va aprovar el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN) que inclou el massís de les Gavarres pels seus valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals i socials. Tot i això, no va ser fins el 6 de maig de 2006 que el Departament de Medi Ambient i Habitatge en va aprovar la delimitació definitiva.