Notícies

Signen un conveni per impulsar els projectes culturals en les oficines joves

Avui dijous, ha tingut lloc la signatura d’un conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya —a través de la Direcció General de Joventut— i la Diputació de Girona, en matèria de joventut. El conveni estableix les línies de col·laboració entre les dues institucions per a les subvencions que la Diputació de Girona atorgui als consells comarcals destinades al finançament de les activitats i projectes que fomentin la participació en l’àmbit cultural de les oficines joves de les comarques de Girona.

La Diputació de Girona té, entre els seus objectius, impulsar, donar suport i col·laborar amb actuacions i projectes de caràcter cultural, i cooperar amb agents públics i privats en projectes de promoció cultural, patrimonial i artística, especialment aquells dirigits a promoure l’accés a la cultura de la ciutadania de la demarcació i incentivar la participació i creativitat cultural de tots els col·lectius que en formen part.

El compromís adoptat per la Diputació de Girona mitjançant aquest conveni es concreta en crear una línia de subvencions adreçades als consells comarcals per tal de finançar les activitats i projectes culturals de les oficines joves de les comarques de Girona. 

Per això atorgarà, mitjançant la convocatòria pública corresponent, la quantitat total de 25.000 € als consells comarcals que disposin d’una oficina jove a la demarcació de Girona.

La Direcció General de Joventut es compromet, mitjançant aquest conveni, a seguir desplegant la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), formada per les oficines joves i els punts d’informació d’arreu del país, que és la principal eina del Govern per facilitar l’emancipació dels joves. La XNEJ integra els serveis oferts de forma coordinada i col·laborativa entre les diferents administracions –Generalitat, consells comarcals i ajuntaments– i, a través del treball en xarxa entre diferents serveis públics, agents i entitats a tot el territori, ofereix als joves un servei integral d’informació, orientació, assessorament i acompanyament que permet implementar projectes i activitats que tinguin en compte les transicions educatives, laborals, residencials, culturals, familiars i ciutadanes. 

A través del conveni signat avui, la Direcció General de Joventut i la Diputació de Girona es comprometen també a promoure i facilitar les activitats de promoció i participació dels joves en les diferents activitats i projectes culturals adreçats a aquest col·lectiu en el marc de les oficines joves de la demarcació de Girona. 

El vicepresident Albert Piñeira ha destacat que «des de Diputació de Girona fem nostra la prioritat del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020) sobre el suport a l’emancipació juvenil, amb l’objectiu de facilitar les possibilitats d’integració social, laboral i cultural dels joves, per afavorir la igualtat d’oportunitats».

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, ha dit que les oficines joves són una porta oberta a les oportunitats per als joves, i ha destacat que qualsevol pas per sumar esforços, com el conveni que han formalitzat la Diputació i la Generalitat, representa una gran fita per aconseguir facilitar el procés de creixement personal, d’emancipació i de participació dels joves. 

A l’acte de signatura hi han assistit el vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; la directora general de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Marta Vilalta, i la coordinadora territorial de Joventut a Girona, Agnès Fàbregas.