Notícies

Semega disposa d'una nova furgoneta per al transport de semen boví i nitrogen líquid

L'entitat pública de la Diputació de Girona, Semega, compta amb una nova furgoneta que garantirà la distribució de nitrogen líquid i dosis seminals bovines. Aquest servei facilita que més de 149 ramaders i veterinaris de la demarcació de Girona rebin periòdicament semen de qualitat i el nitrogen líquid necessari per mantenir-lo en un estat de refrigeració òptim. Un cop el reben, els ramaders dipositen el nitrogen en el seus tancs d'emmagatzematge per tal que el semen es conservi en bones condicions. 

Les dosis transportades pel nou vehicle procedeixen del centre d'inseminació artificial Aberekin, a Biscaia. Aquestes són enviades als tancs d'emmagatzematge situats a Monells i, un cop allà, Semega les distribueix a diversos ramaders i veterinaris gironins i d'arreu de Catalunya. 

L'Associació Frisona de les Comarques Gironines, AFRIGI, és accionista d'Aberikin i els 130 ramaders que en formen part són els principals usuaris d'aquest servei de distribució. Tot i així, el nitrogen líquid i el semen boví també s'ofereixen a clients externs de l'associació. De fet, al llarg del 2015, el servei va arribar a 188 clients de tot Catalunya i se’n van repartir un total de 42.821 dosis. Per al 2016, es preveu que els resultats del servei es mantinguin estables. 

El semen prové de toros amb una alta qualitat genètica. D’aquesta manera, es garanteix una bona descendència i es millora la producció lletera.

Semega. Els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega) de la Diputació de Girona es van crear l’any 1970 amb l’objectiu de donar suport al sector ramader de les comarques gironines mitjançant activitats d’assessorament tècnic, de desenvolupament tecnològic i de formació i divulgació. La Finca Camps i Armet de Monells, seu del Campus Agroalimentari de Girona, acull també les oficines i les granges de Semega. 

La col·laboració entre el centre d'inseminació artificial Aberekin, AFRIGI, i Semega va començar l'any 1987 i fins avui aquesta unió ha obtingut molt bons resultats.