Notícies

La Diputació construirà una nova granja experimental de vaques per atendre les demandes del sector lleter

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat avui, amb el suport de tots els grups polítics (CiU, PSC i ERC), la construcció d’una nova granja experimental ramadera per donar resposta a les demandes del sector lleter gironí. La granja, dedicada al sector boví, s’ubicarà a la finca Camps i Armet de Monells. El projecte és una iniciativa conjunta de la Diputació de Girona —per mitjà dels Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega)— i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

El conveni preveu que la Diputació de Girona, propietària de la finca Camps i Armet i de l’explotació lletera, la qual fins ara ha gestionat Semega, cedeixi a l’IRTA la gestió de tota l’explotació agroramadera amb l’objectiu de transformar-la en la plataforma de recerca, innovació, formació i difusió del consum de llet a Catalunya.

El vicepresident de la Diputació Miquel Calm ha manifestat que “aquesta acció conjunta comportarà la revaloració del patrimoni de la Diputació de Girona, alhora que és una oportunitat per millorar i potenciar els serveis que actualment rep el sector ramader i per aconseguir una major implicació d’ambdues institucions cap a les seves necessitats”.

Amb aquest conveni, la Diputació i l’IRTA pretenen assolir el repte de dotar el sector lleter gironí i català d’una eina d’innovació de qualitat, i cobrir d’aquesta manera un dèficit històric del sector. Per això, també es preveu crear un pla d’inversions conjunt, a un termini de cinc anys, per actualitzar l’explotació ramadera que ja funciona actualment.

La nova granja experimental incorporarà els avenços tecnològics més moderns, d’una banda, per realitzar una recerca adreçada al servei del sector lleter, i, de l’altra, per transferir aquest coneixement amb una visió pràctica, alhora que es permetran les visites i visualitzacions tant per part dels productors ramaders com de les empreses transformadores i de les escoles.

La construcció i la posada en marxa de la nova granja experimental costarà un milió d’euros, els quals seran finançats a parts iguals per la Diputació de Girona i l’IRTA. El mig milió d’euros de l’IRTA s’obtindrà del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), mentre que el mig milió de la Diputació sortirà del pressupost de la institució —la meitat— i d’aportacions del sector lleter —l’altra meitat. Amb aquesta finalitat, el Ple de la Diputació ha aprovat avui un conveni amb Llet Nostra Alimentària SL, d’acord amb el qual aquesta societat, que està formada per ramaders catalans i que es dedica a comercialitzar productes làctics, farà una aportació de 180.000 euros a la nova granja. A canvi, Llet Nostra podrà fer ús de la imatge pública de la granja i podrà dur a terme actes promocionals tant a dins de les instal·lacions com per mitjà de la difusió externa del projecte. A banda d’això, la Diputació ja negocia amb altres col·lectius del sector perquè també s’incorporin en el projecte.

“Hem de mantenir i de potenciar les empreses lleteres gironines”, ha explicat el vicepresident Miquel Calm, el qual ha justificat que el centre de referència en R+D+I de Catalunya estigui ubicat a la granja de Monells “perquè som la demarcació més productora de llet”, amb un 37% -236.000 tones- de la producció catalana i un terç -278- de les explotacions del país. Més enllà de les necessitats dels productors gironins però, la nova granja ha de ser reprsentativa i ajudar a tot el sector en el conjunt de Catalunya, on hi ha fins a 130.840 caps de bestiar boví productor de llet i que l'any 2013 va lliurar a les centrals lleteres un total 649.325 tones de llet.