Notícies

SEMEGA situa el seu bestiar boví lleter entre els de més qualitat de l'Estat Espanyol

Aberekin SA, el centre d’inseminació artificial del qual formen part els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada de la Diputació de Girona (SEMEGA), ha obtingut uns excel·lents resultats en la darrera valoració de toros de raça frisona elaborada per la CONAFE (Confederación de Asociaciones de Frisona Española).

La valoració dels toros s’ha fet basant-se en l’estudi de la qualitat de la llet produïda per les seves vaques descendents (filles) i tenint en compte també altres factors (vida productiva, fertilitat, morfologia, etc.). Segons la valoració, dels deu millors toros de l’Estat espanyol, cinc són d’Aberekin SA. Els toros d’Aberekin SA que han obtingut els millors resultats són: Behobia (primer), Biarritz (quart), Silex (sisè), Lottery (setè), Bonfire (novè) i Airbag (onzè).

Josep Blanch, president de SEMEGA i diputat de la Diputació de Girona, ha destacat “la importància que té per a les comarques gironines poder fer servir aquests toros per inseminar les vaques de les granges gironines, ja que d’aquesta manera incrementem la qualitat de la producció lletera de les comarques gironines”.


Valoracions genòmiques

La CONAFE també ha fet una valoració dels toros joves basant-se en el seu genoma. Aquesta valoració ha situat primer en el rànquing de toros l’exemplar Hilari, de la granja de Can Pol de Vilarnadal (Masarc, Alt Empordà). El motiu de valorar els toros joves basant-se en el seu genoma és que es necessiten aproximadament quatre anys i mig des que la vaca mare és inseminada fins que la vaca filla és prou adulta perquè es pugui estudiar la quantitat i la qualitat de llet que produeix. Aquest tipus de valoració té una fiabilitat del 70 %.

La valoració genòmica elaborada per la CONAFE també estableix que de les vint millors vaques joves de l’Estat, cinc provenen de la granja de Can Gener de Riudellots de la Selva; una, de Can Pol de Vilarnadal (Masarc, Alt Empordà), i una, de la granja de la Diputació, a Monells.


SEMEGA


Els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA) de la Diputació de Girona es van crear l’any 1970 amb l’objectiu de donar suport al sector ramader de les comarques gironines mitjançant activitats d’assessorament tècnic, de desenvolupament tecnològic i de formació i divulgació. Actualment, disposa d’una unitat d’experimentació i de pràctiques a la finca Camps i Armet, a Monells, on efectua tasques de control lleter i impulsa la millora genètica del boví gironí mitjançant un programa consistent a testar braus dut a terme en col·laboració amb altres centres de diferents comunitats autònomes. També treballa en el trasplantament embrionari, i fomenta les races autòctones, com ara la ripollesa en el sector oví. Actualment, a SEMEGA hi ha més de 200 vaques, la majoria de raça frisona, una raça que destaca per la seva alta producció de llet. El nombre de granges lleteres a Girona ronda les 300, de les quals la meitat formen part de SEMEGA.