Notícies

Nova constitució del Patronat de Turisme Costa Brava Girona


Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, és el president nat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Aquest matí, a Lloret de Mar, s'ha constituït el Patronat de Turisme Costa Brava Girona (PTCBG) i el nou consell d'administració.

Miquel Noguer, com a president de la Diputació de Girona, presideix l'organisme. El vicepresident primer és Jaume Dulsat; el vicepresident segon, Jordi Masquef, en substitució d'Albert Piñeira, i el vicepresident tercer, Enric Dotras, com a representant de les cambres de comerç.

El consell d'administració del PTCBG ha declarat deserta la plaça de director gerent de l'organisme i ha acordat que amb caràcter d'urgència es redactin les bases i es faci una convocatòria per proveir la plaça aquest 2019.
ÀMBITTurisme