Notícies

Visita institucional del vicepresident Pau Presas a la Diputació de Tarragona

El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, s'ha reunit amb el diputat delegat del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, Enric Adell i Moragrega. També han assistit a la reunió el diputat delegat d'Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, Quim Ayats, i el tècnic responsable de l'Àrea de Serveis d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, Francesc Cid.

La reunió s'ha desenvolupat en els terrenys polític i tècnic, i els assistents han compartit l'experiència dels models de gestió de serveis i assistència als municipis de les dues institucions.

El Servei d' Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona s'ocupa de les diferents accions dirigides a subministrar col·laboració i ajuda econòmica als ajuntaments i als consells comarcals. El Servei d'Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona estableix les condicions més adequades perquè es porti a terme el desenvolupament del nucli essencial de competències que es refereix a l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica en les obres i els serveis municipals.

La reunió ha servit per conèixer de primera mà el catàleg de serveis de la Diputació de Tarragona i la línia de col·laboració i cooperació interadministrativa que la institució manté amb els consells comarcals per afavorir la prestació de les competències municipals, garantir el reequilibri intermunicipal, defensar els interessos dels ens locals i impulsar la modernització dels municipis i de les comarques de la demarcació.

La informació obtinguda d'aquesta reunió servirà perquè la Diputació disposi de més elements dirigits a millorar el suport als municipis de la demarcació de Girona i, com a conseqüència, el servei a la ciutadania.