Notícies

El ple d'actes conclou la legislatura 2015-2019

Aquest matí, a la sala de plens, ha tingut lloc la sessió extraordinària i urgent del ple de la Diputació de Girona. Es tracta del ple d'actes tant de l'ens supramunicipal com dels seus organismes autònoms.

Durant la sessió s'ha ratificat la urgència de la convocatòria d'aquest ple extraordinari pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Així mateix, també s'ha llegit i aprovat l'esborrany de l'acta de la darrera sessió plenària, que va tenir lloc el 18 de juny passat.

A la sessió hi han assistit vint-i-cinc dels vint-i-set diputats i diputades en funcions de la corporació, entre els quals es trobava tant el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, com els tres vicepresidents, Fermí Santamaria, Albert Piñeira i Maria Àngels Planas. Han escusat la seva presència Joan Estarriola d'ERC i  Lluc Salellas de la CUP.

El proper dijous, 4 de juliol, a les 12 hores, també a la sala de plens, tindrà lloc la constitució de la nova Diputació de Girona. En aquest acte també es durà a terme l'elecció i la presa de possessió del nou president de la corporació.