Notícies

L'última sessió abans de l'estiu del VII Seminari de XALOC ha versat sobre el procediment sancionador

Aquest matí, a l'Hotel Carlemany de Girona, ha tingut lloc la quarta sessió del VII Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local que imparteix anualment XALOC (Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona). La jornada de formació d'avui ha estat també la darrera abans de l'estiu. Les sessions, que es realitzen mensualment, s'aturaran durant els mesos de juliol i agost, i es reprendran de nou el proper mes de setembre.

La jornada d'avui s'ha centrat en el procediment sancionador, el qual està regulat per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Dues regulacions separades que defineixen tant el procediment com els principis reguladors d'aquesta potestat sancionadora, anteriorment unificat en la ja derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. L'objectiu de la jornada ha estat analitzar la potestat sancionadora en l'àmbit de l'Administració local i generar un espai de debat i anàlisi de la problemàtica en la seva execució.

La presentació d'aquesta quarta sessió del VII Seminari d'Actualització Jurídica i de Dret Local ha anat a càrrec de Jordi Camps, diputat delegat de la Diputació de Girona i president de XALOC en funcions. Durant la seva intervenció, Jordi Camps ha fet esment de la possible dispersió normativa que han pogut generar aquestes regulacions separades, lluny d'aportar claredat i seguretat jurídica sobre la matèria. També ha volgut remarcar que aquesta potestat sancionadora és una competència essencial de l'Administració local, li permet assegurar l'eficàcia de la seva activitat i protegir determinats béns jurídics.

A més, ha afegit que «els alcaldes sovint ens enfrontem a qüestions urbanístiques, patrimonials, etc., que semblarien que troben en la potestat sancionadora una cobertura per a l'actuació de l'Administració, però també sovint assistim a un embolicat i complex entramat de garanties procedimentals de manera que allò que semblava tipificat i fàcil de resoldre s'acaba convertint en un maldecap addicional al problema inicial».

A continuació, s'han dut a terme dues ponències. La primera ha estat a càrrec de José Suay Rincón, catedràtic de dret administratiu de la Universidad de Las Palmas i ex-magistrat del Tribunal Suprem, i ha versat sobre «L'aplicació per l'Administració local de la potestat sancionadora».

La segona, titulada «El règim sancionador a les lleis 39/2015 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques», ha estat impartida per Miguel Casino Rubio, professor de dret administratiu de la Universidad Carlos III.

La propera jornada de formació tindrà lloc el proper 27 de setembre. Aquesta serà la cinquena de les vuit sessions que conformen el VII Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local de XALOC per aquest 2019.

El seminari està adreçat a secretaris, interventors i tècnics municipals. L'objectiu és analitzar temes d'actualització jurídica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals. D'aquesta manera, la Diputació de Girona, per mitjà de XALOC, vol facilitar la tasca diària del personal tècnic al servei de les corporacions locals.

El Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local està esdevenint un referent en la formació de treballadors municipals de la demarcació de Girona. Es fa en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i forma part del Pla de Formació de XALOC 2019. Es desenvolupa mitjançant jornades de formació que tenen una mitjana de vuitanta-cinc assistents per sessió.