Notícies

La Diputació destina més d'un milió d'euros en quatre anys a formar 250.000 escolars en patrimoni natural i cultural

Els Programes Pedagògics es consoliden com un recurs educatiu de referència per divulgar de manera lúdica el medi ambient, la cultura i la memòria històrica de les comarques gironines, amb activitats que majoritàriament tenen lloc fora de les aules.


Els Programes Pedagògics de la Diputació de Girona són avui dia un recurs educatiu de referència a les comarques gironines. I ho són tant per als centres escolars com per a les entitats de conservació, difusió i interpretació del patrimoni natural i cultural del territori que s'hi impliquen. Tant des de la perspectiva quantitativa com qualitativa, l'èxit creixent d'aquests projectes ¿a excepció dels «Tallers ambientals», que, de moment, s'han aturat¿ n'augura una vida llarga, tal com avalen les estadístiques i la valoració que en fan els mateixos participants.

Les xifres són concloents: en quatre anys (cinc cursos escolars -de 2014/2015 a 2018/2019), la Diputació de Girona ha destinat més d'un milió d'euros (1.038.386) als Programes Pedagògics, dels quals s'han beneficiat 253.517 alumnes d'arreu de les comarques gironines.
    
El compromís de la Diputació per aquests programes és ferm i respon a la voluntat de contribuir a sensibilitzar i a responsabilitzar els alumnes de les escoles i instituts de les comarques gironines en el medi ambient, el patrimoni cultural i la memòria històrica del territori.

«Indika»


La dotació econòmica que la Diputació destina a «Indika» evidencia el compromís clar de la institució per aquest programa sobre el llegat cultural: durant el curs 2018/2019, el pressupost ha estat un 80,45 % superior al de la primera edició (curs 2014/2015). I aquest augment exponencial de recursos s'ha traduït en un creixement de les activitats subvencionades (+104,54 %), dels alumnes que hi han participat (+101,25 %) i dels centres educatius (+44,13 %).

El vicepresident segon de la Diputació de Girona i responsable de l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar en el mandat 2015/2019, Albert Piñeira, ha explicat que «Indika» és un dels programes més representatius del Servei de Cooperació Cultural, «perquè constitueix l'acció cultural de la nostra institució que arriba a més escolars, i milers d'alumnes cada any poden aprendre quins són els actius culturals del territori on viuen i, així, configurar la seva identitat cultural pròpia». A més, «Indika», segons Piñeira «constitueix un espai de trobada per a les propostes educatives de qualitat dels agents culturals, gestors de patrimoni cultural de les comarques gironines i de la comunitat docent».


Tallers ambientals

En canvi, no s'ha obtingut la demanda esperada en el cas dels «Tallers ambientals», tant pel que fa a les entitats com als mateixos centres educatius que hi han participat. Aquest desinterès creixent de les escoles pel programa s'atribueix al fet que les activitats es realitzen dins de l'aula, en lloc de fer-se en entorns naturals fora del recinte del centre, que facilitarien la interacció de l'alumnat amb l'entorn. Per aquest motiu, davant de la falta de perspectives de futur, aquest programa, vinculat a la sostenibilitat ambiental, deixarà de tenir continuïtat més enllà del curs 2018/2019.

Del mar als cims

El programa «Del mar als cims» sí que ha tingut molt bona acollida. Les dades d'aquest últim curs ho avalen: durant el 2018/2019 el nombre d'alumnes que hi han participat ha crescut un 20,31 % en relació amb el curs anterior. També ha augmentat de manera considerable el pressupost de la Diputació: els últims dos cursos ha pujat un 43,15 % si ho comparem amb la primera convocatòria (2013/2015). Les xifres es mantenen estables pel que fa al nombre d'entitats i escoles que hi participen, així com pel que fa a les activitats subvencionades.   

Descoberta de l'entorn natural a l'escola

Un altre programa vinculat al patrimoni natural que tindrà continuïtat és el de «Descoberta de l'entorn natural a l'escola». En aquest cas, la dotació pressupostària s'ha mantingut estable des que es va engegar el 2014, si bé els últims cursos hi ha hagut una davallada de les activitats i de les escoles i alumnes que hi han participat.

El vicepresident primer de la Diputació de Girona i president de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat durant el mandat 2015/2019, Fermí Santamaria, considera que «amb aquests programes es dona suport a les entitats d'educació ambiental i a les famílies de les escoles de les comarques gironines per tal que l'alumnat pugui disposar d'una àmplia oferta d'activitats de qualitat i a uns preus assequibles». Segons Santamaria, «l'objectiu és aconseguir una major sensibilització envers els principals reptes ambientals i conèixer i valorar el ric patrimoni natural del territori de les comarques gironines».

Documentació