Notícies

«Gestió municipal de l'aigua», tercera jornada formativa del seminari organitzat per XALOC


·    Tercera jornada del VII Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local.

·    La sessió s'ha centrat en el cicle de gestió integral de l'aigua, que comprèn els serveis urbans de l'aigua i la gestió de les aigües residuals.

·    L'objectiu principal del seminari és formar secretaris, interventors i tècnics municipals sobre temes d'actualització jurídica.Aquest matí ha tingut lloc la jornada de formació sobre la gestió municipal de l'aigua. La d'avui és la tercera de les vuit jornades que formen el VII Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local, que organitza anualment XALOC (Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona) amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

L'objectiu del seminari, al qual s'han inscrit un total de 110 persones, és analitzar temes d'actualització jurídica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals. D'aquesta manera, la Diputació de Girona, per mitjà de XALOC, vol facilitar la tasca diària del personal tècnic al servei de les corporacions locals.

La sessió d'avui ha estat centrada en dos elements essencials en el cicle de gestió integral de l'aigua, com són els serveis urbans de l'aigua i la gestió de les aigües residuals. Ambdós són de gran incidència per als municipis i generen una certa controvèrsia i dubtes en l'àmbit local. Aquesta jornada pretén contribuir a dotar els tècnics municipals d'eines que els han de permetre impulsar un millor servei, més eficaç, i amb un major control.

La jornada d'avui ha comptat amb la participació d'Andrés Molina Giménez, professor titular de dret administratiu i secretari de l'Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant. La segona part de la sessió ha anat a càrrec d'Estanislao Arana, catedràtic de dret administratiu de la Universidad de Granada.

Els ponents han analitzat, en primer lloc, la situació actual dels serveis urbans de l'aigua, i més concretament la modalitat d'elecció del sistema de gestió del servei i de les aigües residuals, tant pel que fa a la seva regulació com a la prestació. En segon lloc, s'ha parlat sobre el règim jurídic aplicable a la reutilització de les aigües regenerades, com a paradigma de l'economia circular aplicada al sector de l'aigua.

Durant la jornada s'ha destacat que el règim vigent ha estat suficient per generar un marc estable que ha proporcionat seguretat jurídica als operadors públics i privats, però que, no obstant això, caldria desenvolupar la regulació en matèria de finançament, de manera que pugui clarificar-se l'atribució dels costos i s'estableixi un marc financer sostenible, així com un règim sancionador, i també caldria aprofundir en les obligacions de transparència.

El president de XALOC i diputat en funcions, Jordi Camps, ha incidit, durant la presentació de la jornada, en el fet que «és fonamental que des dels municipis s'impulsi i es consolidi un compromís per un model de gestió pública, transparent i sostenible del cicle integral de l'aigua. Són serveis que s'han de prestar eficaçment, de manera que els beneficis de l'activitat retornin a la societat, i també cal millorar la qualitat de l'aigua retornada al medi ambient».

ÀMBITAdministració local