Notícies

XALOC forma els treballadors municipals en matèria de patrimoni dels ens locals

XALOC (Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona) ha fet aquest matí una jornada de formació adreçada a secretaris, interventors i tècnics municipals sobre el patrimoni dels ens locals.

La d'avui és la segona de les vuit jornades que conformen el VII Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local que tindrà lloc al llarg d'aquest any. L'objectiu del seminari és analitzar temes d'actualització jurídica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals. D'aquesta manera, la Diputació de Girona, per mitjà de XALOC, vol facilitar la tasca diària del personal tècnic al servei de les corporacions locals.

Durant la presentació de la jornada, el president de XALOC i diputat de la Diputació de Girona, Jordi Camps, ha destacat que «són evidents les importants implicacions que suposa una adequada gestió i administració dels actius públics en la dinamització de l'activitat dels ens locals».

La jornada, que s'ha fet a l'Hotel Carlemany de Girona, ha constat de dues ponències. La primera ha anat a càrrec de Mª Jesús Gallardo Castillo, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Jaén, sota el títol de «Gestió i defensa del patrimoni públic local»; la segona, a càrrec d'Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l'Ajuntament de Barcelona i professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre «Títols habilitants d'ocupació del domini públic. Regim d'adjudicació i de transmissió».

El Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local està esdevenint un referent en la formació de treballadors municipals de la demarcació. Es fa en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i forma part del Pla de Formació de XALOC 2019. Es desenvolupa mitjançant jornades de formació que tenen una mitjana de vuitanta-cinc assistents per sessió.



ÀMBITAdministració local