Notícies

Un òrgan consultiu i assessor donarà continuïtat al CILMA


·    S'aprova la convocatòria anticipada, única per a l'any 2019 i de concurrència competitiva, de la segona convocatòria dels PECT del FEDER.

·    Es du a terme l'aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions destinades a inversions municipals en cementiris.Aquest matí, a la sala de plens de la Diputació de Girona, ha tingut lloc el ple ordinari corresponent al mes d'abril. Un dels temes que s'hi ha debatut ha estat la dissolució del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA). Sergi Mir, president sortint del CILMA, ha estat present en aquesta sessió plenària d'avui.

Aquesta associació d'ens locals, de la qual forma part la Diputació de Girona, va aprovar, en la seva assemblea extraordinària del passat 14 de març de 2019, un acord de dissolució i liquidació de l'entitat, que tindrà efecte econòmic i administratiu el proper 31 de desembre de 2019. En el ple d'avui s'ha dut a terme la ratificació d'aquest acord per part de tots els grups presents (PDeCAT, ERC, PSC i IdS), sol·licitada pel CILMA a la Diputació de Girona.

A més, durant la sessió plenària també s'ha aprovat per unanimitat dels grups presents el reglament de formació de l'òrgan que, amb el mateix nom Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines, donarà continuïtat a l'actual CILMA.

El CILMA es va constituir ara fa vint anys, concretament el 1999, com una associació integrada per un gran nombre d'ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona. El seu objectiu principal era ser un instrument de cooperació per al desenvolupament sostenible, tant des del punt de vista social com econòmic i ambiental, dels municipis de les comarques gironines.

Actualment, tenint en compte l'estreta vinculació entre el CILMA i la Diputació, tant econòmicament com col·laborativa, s'ha considerat que el mateix Servei de Medi Ambient d'aquest ens supramunicipal pot assumir-ne les tasques i vetllar pels seus objectius. Amb aquest propòsit es forma aquest òrgan consultiu i assessor sense personalitat jurídica que continuarà les activitats que actualment du a terme el CILMA.

L'òrgan de la Diputació de Girona estarà, doncs, adscrit orgànicament al seu Servei de Medi Ambient i romandrà obert a ajuntaments i consells comarcals amb la finalitat de facilitar i potenciar la consulta i participació dels ens locals de la demarcació de Girona en les polítiques de sostenibilitat de la Diputació. El reglament que s'ha aprovat aquest matí n'estableix les funcions, la composició i el funcionament.


La convocatòria anticipada de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) per a aquest 2019 queda aprovada

Durant la sessió plenària d'avui també ha quedat aprovada per unanimitat de tots els grups presents (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) la convocatòria anticipada, de concurrència competitiva i convocatòria única per a aquest any 2019, per a la selecció, cofinançament i execució de propostes a presentar a la segona convocatòria de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

En el passat ple de la Diputació de Girona del mes de gener d'aquest any 2019, se'n van aprovar les bases específiques reguladores. En el ple d'avui s'ha dut a terme l'aprovació de la convocatòria, que té com a objecte la selecció i cofinançament de projectes PECT procedents d'ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense ànim de lucre.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 28 de juny de 2019. S'hi ha destinat un import total de 5.000.000 €     .
Els projectes que es presentin s'hauran de referir a algun dels àmbits següents:
·    Sistemes alimentaris sostenibles.
·    Xarxa de territoris rurals intel·ligents (smart rural grid).
·    Innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials.
·    Valoració del patrimoni històric i cultural.


Els projectes que es rebin seran valorats per una comissió avaluadora que puntuarà les propostes admeses segons una llista de criteris: objectius precisos i quantificables, transformació per al territori, innovació i incorporació d'elements tecnològics, abast territorial, internacionalització, entre d'altres. La puntuació que obtingui cada projecte servirà per atorgar un ordre d'elegibilitat.

Aprovació de les bases inicials de subvencions per a inversions en cementiris

La Diputació de Girona també ha aprovat en la sessió plenària d'avui, amb els vots a favor dels grups presents PDeCAT, ERC, PSC i IdS, les bases inicials reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris.

Ara fa més d'un any, en el ple del 20 de març de 2018, es va aprovar el Pla de Serveis d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris. Aquest Pla estava destinat prioritàriament als municipis de menys població i amb menys capacitat econòmica i de gestió, i tenia com a finalitat oferir un servei de gestió dels cementiris i dels serveis funeraris integral, apropiat i de qualitat.

Un cop transcorregut aquest any de funcionament, s'ha detectat la necessitat de completar amb recursos econòmics els recursos tècnics i materials oferts. El propòsit és ajudar els ens locals de les comarques gironines amb una població de fins a 1.000 habitants perquè puguin realitzar actuacions d'inversió als cementiris: construcció, reparació, rehabilitació o millora.

Amb aquesta finalitat s'han elaborat aquestes bases de concurrència competitiva i convocatòria pública. Les inversions inclouen les despeses destinades a adequar els cementiris segons la normativa vigent, millorar les condicions sanitàries i d'ús de les instal·lacions, garantir la capacitat a llarg termini o millorar les condicions d'accessibilitat, entre d'altres.

Les subvencions no podran excedir el 90 % del cost i es valoraran segons una sèrie de criteris, entre els quals es troben la urgència de les actuacions, la durada de les concessions dels drets funeraris o les instal·lacions d'aigua i de serveis higiènics. L'import de la inversió subvencionable no podrà ser inferior a 5.000 €      ni superior a 50.000 €     .

Està previst que la convocatòria d'aquestes subvencions surtin abans del mes de setembre. El període d'execució s'iniciarà, de forma retroactiva, l'1 de gener d'aquest any 2019 i finalitzarà un cop hagin passat divuit mesos de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció.


Mostres de condol

El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha expressat el seu condol pel traspàs de Neus Català i Pallejà, darrera supervivent catalana del camp de concentració nazi de Ravensbrück i tot un referent de supervivència i de superació de l'etapa més fosca de la història contemporània a Europa.