Notícies

L'àmbit social continua present al ple de la Diputació de Girona

·    Aprovació del conveni regulador de la subvenció a les obres de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art de Girona

·    Les bases reguladores de subvencions per a projectes orientats a la gestió de documents i arxius són aprovades per unanimitat

·    El projecte d'obres de condicionament de la carretera GIV-6701 obté l'aprovació final


Aquest matí, a la sala de plens de la Diputació de Girona, ha tingut lloc el ple ordinari corresponent al mes de març, durant el qual, entre altres temes, ha continuat estant present el suport de la institució envers serveis socials destinats a ciutadans i ciutadanes de les comarques gironines.

Per una banda, ha tingut lloc, un any més, l'aprovació de dos convenis que es formalitzen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tal que la Diputació de Girona mantingui la gestió dels serveis d'intervenció especialitzada i del servei d'acolliment i recuperació per a dones víctimes de violència masclista i per als seus fills al Gironès. En la mateixa línia, també s'han aprovat dos convenis més que preveuen novament que es traspassin aquests mateixos encàrrecs a SUMAR (Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL), entitat sense ànim de ànim de lucre, mitjà propi de la Diputació de Girona, que té per objecte, entre altres, l'execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents, d'investigació i de coordinació en l'àmbit dels serveis socials.

Per altra banda, en aquest mateix àmbit, també s'han aprovat dos convenis perquè la Diputació de Girona continuï gestionant, a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres, a l'Alt Empordà i al Gironès. Així mateix, s'han aprovat al ple dos convenis que encarreguen a SUMAR la gestió d'aquests mateixos serveis. Aquests punts de trobada són uns espais neutrals per a processos de conflictivitat familiar, com ara visites a menors tutelats.

L'aprovació d'aquests vuit punts de l'ordre del dia ha comptat amb els vots a favor dels grups PDeCAT, ERC, PSC i IdS, i amb l'abstenció de la CUP.

Finalment, també s'han aprovat, amb l'abstenció de la CUP, les modificacions de dues bases específiques reguladores de subvencions per als ajuntaments de les comarques gironines destinades tant a l'adquisició com a les inversions en habitatges per a polítiques socials. Aquestes bases van ser aprovades al ple en sessió de data 16 d'octubre de 2018, les primeres, i 17 d'abril de 2018 les segones.


El conveni regulador per les obres de la Casa Pastors queda aprovat

Durant la sessió plenària d'avui ha quedat aprovat el conveni regulador de la subvenció de la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Girona, relatiu a les obres de reforma i adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art (Modern i Contemporani) de Girona. El conveni ha comptat amb 15 vots a favor, 11 abstencions (del PSC i d'ERC) i un vot en contra (de la CUP).

L'objectiu és crear un nou espai expositiu on, a partir d'una col·lecció d'art modern i contemporani de què disposa l'Ajuntament de Girona, es pugui contribuir a interpretar l'evolució de l'art a Catalunya des de finals del segle XIX fins al present, posant-la en relació amb l'art modern i contemporani internacional. A més, es pretén fer especial atenció als fenòmens, moviments i artistes de la ciutat de Girona durant aquest període. Aquest museu s'ubicarà a l'edifici de Casa Pastors de Girona.

El projecte i reforma de Casa Pastors es contextualitza dins del Pla d'Ordenació Museística de la Ciutat de Girona, en el qual cooperen la Diputació de Girona juntament amb l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. La Diputació aportarà 2.000.000 €     al projecte, que té un pressupost general de 5.304.329,95 €    .


Aprovació de subvencions per a la millora de la gestió documental i arxius

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat aquest matí, per unanimitat, les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment dels arxius i de la gestió de documentació dels ajuntaments i de les entitats municipals descentralitzades (EMD) de les comarques gironines.

En el pressupost del 2019 de la Diputació, aprovat a finals del 2018, ja es va preveure que s'obriria una línia de subvencions en matèria d'arxius i gestió de documents per als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de les comarques gironines, d'acord amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, en la qual es preveu que les diputacions ajudin els ajuntaments a complir la Llei en aquesta matèria.

Les bases, presentades pel Servei d'Arxius i Gestió de Documents, incideixen en la conservació i l'organització de la documentació municipal, així com en el desenvolupament de projectes tant de definició i implantació d'instruments de gestió documental en els projectes d'administració electrònica com de recuperació de fons documentals de persones o entitats relacionades amb el món de l'esport del municipi.

L'import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà ser superior als 15.000 €     ni inferior a 1.000 €     i no podran excedir dels següents percentatges, calculats sobre el pressupost de les despeses subvencionables: 95 % fins a 1.000 habitants, 90 % fins a 5.000 habitants, 90 % fins a 10.000 habitants i 50 % a partir de 10.000 habitants. L'import total d'aquesta línia de subvencions serà del voltant d'uns 100.000 euros.


Aprovació final del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701

Durant el ple d'aquest matí també s'ha aprovat definitivament, amb l'abstenció de la CUP, el projecte constructiu d'obres de condicionament redactat pel Servei de Xarxa Viària Local sobre un tram de la carretera GIV-6701, el qual va ser aprovat inicialment en el ple del passat dia 18 de desembre de 2018.

Durant els trenta dies hàbils del període d'informació pública del projecte, han presentat al·legacions els ajuntaments de Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura i Madremanya, així com de la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües i Serveis del Baix Empordà. Aquestes han estat respostes en l'informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària Local en funcions parcials, en data 6 de març de 2019, segons el qual, vistes les al·legacions, es redactarà un annex al projecte que inclogui la infraestructura necessària per a la futura xarxa de fibra òptica, així com l'estudi, durant l'execució de les obres, d'alguns dels aspectes sol·licitats, com són la possibilitat d'incorporar passos de vianants en determinades zones o l'adequada connexió dels camins públics existents a la carretera, entre d'altres.

Aquest tram de carretera, de titularitat de la Diputació de Girona, que uneix Bordils amb Corçà passant per Madremanya, terme municipal de Monells, té un pressupost d'1.204.544,90 €    .

El projecte se centra en un tram de carretera en concret, de 1,70 quilòmetres de longitud aproximada i que transcorre des de l'inici del terme municipal de Monells fins al seu nucli urbà. Per aquest tram de carretera hi solen circular de mil a mil cinc-cents vehicles diaris. Un dels principals objectius del projecte és millorar la seguretat viària, per la qual cosa la carretera passarà de tenir una amplada de 4,6 metres a tenir-ne una de 6 metres.


Moció de rebuig a la presència de l'exèrcit espanyol a l'Expojove 2019

Tots els grups: PDeCAT, ERC, PSC, CUP i IdS han proposat al Ple l'adopció d'un acord per rebutjar la presència de l'exèrcit a l'Expojove 2019, el saló de formació, ocupació, i emprenedoria de les comarques gironines. Aquest acord, que ha estat aprovat per unanimitat, pretén, a més, manifestar la disconformitat de la institució envers la Sentència de l'11 de febrer de 2019 del Jutjat de Primera Instància número 1, segons la qual es permet a l'exèrcit espanyol disposar d'un estand en aquesta fira, així com donar suport a l'Ajuntament de Girona en el recurs que ha interposat contra aquesta Sentència.

Aquest acord s'enviarà a l'Ajuntament de Girona, la Fundació Fira de Girona i la Coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines.


Mostres de condol


El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha expressat el condol per la mort de Xavier Alberch, qui va ser gerent de XALOC, i de l'actriu gironina Cristina Cervià. A més, també ha condemnat l'atemptat que han tingut lloc a Nova Zelanda així com els fets ocorreguts a la ciutat d'Utrecht, als Països Baixos.