Notícies

Es presenten els resultats dels estudis d'impacte econòmic i d'usos de les Vies Verdes de Girona i Pirinexus

Aquesta matí, a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, ha tingut lloc l'acte de presentació dels estudis d'impacte econòmic i d'usos de les Vies Verdes de Girona i la ruta Pirinexus. Els resultats dels estudis detallen l'impacte econòmic de les rutes al territori, el perfil dels usuaris, el perfil d'activitat, la valoració de les rutes i la percepció dels agents econòmics. En la presentació hi han participat Albert Gómez, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, i Jordi Casassayas i Marc Grijalvo, consultors turístics.

Els estudis van ser realitzats durant l'any 2018 per conèixer l'impacte econòmic i social i el perfil dels usuaris d'aquestes dues rutes, que gestiona el Consorci de les Vies Verdes de Girona, entitat del sector públic de la Diputació de Girona. En general, els resultats mostren un clar balanç econòmic i social positiu per al territori, una freqüència elevada per part dels usuaris tant turístics com de la població de la zona, i una valoració molt bona de les rutes tant per part dels usuaris com de les institucions i empreses vinculades.

Segons l'estudi econòmic, l'activitat a les rutes que gestiona el Consorci _ no es té en compte el tram francès de Pirinexus_ ha representat un impacte de 3.420.561 euros al territori. L'estudi xifra en 277.795 els usuaris anuals _cal diferenciar-ho del nombre d'usos, que són molt superiors si es té en compte que cada usuari pot fer diversos usos a l'any_, i 62,6 llocs de treball directament relacionats amb l'activitat de les rutes. La restauració i els allotjaments són els sectors més beneficiats de la despesa econòmica dels usuaris.

Les enquestes també defineixen el perfil dels usuaris: un 59 % són homes; la mitjana d'edat és de 47,5 anys i amb estudis superiors. El 57 % són vianants i el 43 % ciclistes. La procedència dels usuaris és en un 58 % del territori, en un 17 % de Barcelona i l'àrea metropolitana i en un 25 % d'altres punts. Les motivacions d'ús de les rutes es vinculen a l'esport, l'oci i la salut principalment.

Els aspectes més ben valorats són la senyalització i la neteja de les rutes, l'estat de les vies en general i els serveis d'allotjament i restauració, mentre que cal millorar les àrees de descans i els punts d'informació.  

L'estudi d'impacte econòmic i de perfil del consumidor és el resultat del treball de camp realitzat al llarg de 2018, amb sis-centes enquestes a usuaris de les rutes, i l'ha dut a terme BIM consultors i presentat Marc Grijalvo.

La visió empresarial

L'estudi de la percepció de l'impacte de les rutes es centra en conèixer la percepció dels agents vinculats, a partir d'entrevistes amb persones relacionades amb institucions i empreses del territori, al llarg de cinc mesos, i ha estat realitzat i presentat per Jordi Casassayas, consultor turístic.

La via verda es percep com una infraestructura amb una funció lúdica i de mobilitat i salut per a la població local, on també hi ha un ús turístic a partir de les tasques de creació de producte i promoció. És més coneguda, sobretot, pel públic local.

La ruta Pirinexus es considera un producte més turístic, ja que enllaça diversos trams pedalables, de forma circular i connectant més territoris. També és més coneguda pel públic estranger, que la gaudeix com a complement de la seva estada.

La visió empresarial recull una manca de col·laboració entre els agents econòmics i una baixa relació amb el Consorci, tot i que aquest darrer es percep com a vertebrador de la xarxa provincial i líder de l'estratègia al voltant del cicloturisme a la destinació.  

Els punts més forts de la xarxa són: la singularitat i els paisatges, la senyalització i el manteniment dels traçats i el posicionament de mercat que s'està adquirint.

La presentació inicial i la valoració final han estat a càrrec del president del Consorci i diputat de la Diputació de Girona, Albert Gómez, que ha destacat que aquests resultats situen les rutes de senderisme i cicloturisme que gestiona el Consorci com un motor econòmic important del territori. També ha ressaltat "la necessitat de disposar de dades actualitzades per poder prendre decisions de futur, i desenvolupar nous treballs com el Pla Estratègic que es presentarà en els propers mesos". El detall de les informacions aconseguides contribuirà a definir acuradament l'estratègia de creixement i promoció a seguir, tant en el mercat intern com a l'estranger, tenint en compte que aquestes rutes estan ben connectades amb Europa per la ruta cicloturística Eurovelo8.

Gómez ha assegurat també que es pren nota dels apartats que cal millorar, com les àrees de descans i els punts d'informació, i que el Consorci segueix treballant en la vertebració de les xarxes que gestiona amb el projecte BiciTransCat i altres projectes de futur com la creació de noves vies i connexions que es construiran amb fons FEDER.