Notícies

Més de dos milions d'euros per a la promoció i el foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines

La Diputació de Girona destinarà aquest any 2.070.000 euros en subvencions per a la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Aquest import representa gairebé un 4 % més que el de la convocatòria del 2018. Els ajuts es vehiculen per mitjà de quatre programes i s'adrecen a ajuntaments, entitats esportives, consells esportius i centres educatius. De fet, gairebé la meitat de l'import total de la convocatòria és per als municipis. Per primera vegada, aquesta convocatòria inclou la línia de suport als programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals i també un ajut per finançar els actes de commemoració dels aniversaris de les entitats esportives.
Tot seguit, es concreten els detalls dels quatre programes:

Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (1.050.000 euros). L'any passat, se'n van beneficiar 192 ajuntaments i l'import total de la convocatòria va ser d'1.032.500 euros. Aquest any, es materialitza en cinc subprogrames:
 
    A1. Els programes municipals de promoció de l'activitat     fisicoesportiva (310.000 €    ). L'any passat, es van concedir 102 ajuts.
 
    A2. L'organització d'esdeveniments esportius singulars (40.000     euros). El 2018 es van atorgar 12 subvencions.

    A3. Les actuacions de condicionament i millora en equipaments     esportius municipals (500.000 euros).  L'any passat, es van subvencionar 74     projectes.

    A4. La renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals     (140.000 euros). Quatre equipaments se'n van beneficiar l'any passat.

    A5. Els programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que     participen en competicions individuals (60.000 euros). Fins a l'any passat,     hi havia una convocatòria específica per a aquestes subvencions i, per tant,     és la primera vegada que aquesta línia s'inclou en la convocatòria. L'any passat s'hi van acollir 73 esportistes.

Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (700.000 €    ). La Diputació dona suport a les entitats sense afany de lucre vinculades a l'esport amb l'objectiu de contribuir a la tasca social que fan al territori de manera desinteressada i en benefici de la ciutadania. Aquest any hi destina 35.000 euros més que el 2018.

    B1. L'activitat esportiva de base (200.000 euros). L'any passat, es van     atorgar 162 subvencions.

    B2. L'esport d'alta competició (350.000 euros). El 2018, es van donar 19     ajuts.

    B3. L'organització d'esdeveniments esportius singulars (70.000 euros).     L'edició passada es van finançar 41 iniciatives.

    B4. La participació en esdeveniments esportius federats puntuals    d'escala estatal o superior que es duguin a terme fora de Catalunya     (55.000 euros). El 2018 es van donar 20 ajuts en aquest àmbit.

    B5. Els actes de reconeixement de l'antiguitat de les entitats     esportives     (25.000 euros). Tal com s'ha comentat anteriorment, aquesta línia és nova.

Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (220.000 euros). L'import total que es destina a aquest programa ha crescut 20.000 euros amb relació a l'any passat. En aquest àmbit, els Jocs Emporion es consoliden com la gran festa de l'esport escolar a les comarques gironines. La Diputació de Girona i la Representació Territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona organitzen aquest esdeveniment, que cada edició delega l'organització dels Jocs a un consell esportiu diferent. Enguany, el Consell Esportiu del Ripollès organitza els Jocs Emporion, que tindran lloc del 17 al 19 de maig del 2019 a la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès.

Programa D.  Programa «Neda a l'escola» d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic (100.000 euros). La Diputació va engegar aquest programa el curs 2013-2014, amb l'objectiu que els nens i nenes de les comarques gironines que tenen entre 5 i 10 anys aprenguin a nedar. «Neda a l'escola» ajuda a reduir el cost que l'activitat té per a les famílies, i també contribueix a incrementar i dinamitzar l'ús de les piscines cobertes de la demarcació. L'objectiu del programa és dotar la mainada d'uns hàbits mínims en el medi aquàtic i, així, minimitzar el risc d'ofegament. En aquest programa, l'any passat hi van participar 4.948 infants.

Les sol·licituds per a aquestes subvencions es poden presentar a partir de demà i fins a la data que indiqui la convocatòria per a cada programa. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria d'aquestes subvencions que avui s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP).