Notícies

La Diputació aprova les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2019

El Ple ha aprovat avui, amb l'abstenció de la CUP, les bases generals i específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2019, l'objectiu final de les quals és complir amb les funcions d'assistència i cooperació que la Diputació de Girona té amb tots els municipis de la província de Girona. Amb l'atorgament d'aquestes subvencions, la Diputació pretén assegurar el finançament dels serveis municipals obligatoris, promoure les activitats culturals dels ajuntaments, millorar l'accés a les noves tecnologies i garantir una mínima despesa en els camins municipals, entre d'altres.

El programa, conegut com a «Fons de subvencions», constitueix una important font de recursos econòmics per als ajuntaments gironins. De fet, es tracta de la línia de subvencions amb l'import més elevat que la Diputació atorga als municipis.

En l'exercici per a l'any 2019 es preveu un increment de més d'un milió d'euros respecte a l'exercici d'aquest any 2018. En concret, es té previst aprovar una convocatòria de 19.500.000 €     , que es distribuiran en les consignacions pressupostàries dels anys 2019 i 2020.

Amb l'objectiu que també se'n beneficiïn els ajuntaments petits i mitjans, enguany es fa una modificació parcial dels criteris d'assignació d'aquestes subvencions. En concret, les modificacions més importants són:
  • Els imports fixos que s'assignen en funció del nombre d'habitants de cada municipi: 33.000 €      per a municipis amb menys de 20.000 habitants i 22.000 €      per als municipis que tinguin una població superior a aquesta xifra.
  • Els paràmetres de la superfície del terme municipal s'incrementen a 1.100.000 €                  .
  • S'inclouen per primer cop les entitats municipals descentralitzades com a beneficiàries de l'import fix.

Subvencions per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines

En la sessió d'aquest matí, el Ple de la Diputació ha aprovat per unanimitat les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió de les subvencions que, a proposta de l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, l'ens  atorga al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport dels ajuntaments, les entitats esportives i consells esportius a les comarques gironines per al proper any 2019. Com a novetat d'enguany, s'hi introdueixen les celebracions d'aniversaris de les entitats esportives.

En aquestes subvencions també s'hi recull el programa «Neda a l'escola», que la Diputació de Girona concedeix als ajuntaments, centres educatius i associacions escolars de les comarques gironines amb el propòsit que els alumnes d'educació infantil i primària adquireixin i desenvolupin habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. Aquest programa pretén augmentar les mesures preventives i evitar així possibles situacions de perill d'ofegament infantil.Subvencions per a actuacions en matèria forestal i prevenció d'incendis


El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora l'eix estratègic «Gestió forestal sostenible i prevenció d'incendis forestals». Amb aquest propòsit, el Ple d'avui ha aprovat per unanimitat les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest eix és donar suport als ajuntaments i a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines per a actuacions forestals.

Les bases aprovades avui tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió d'aquestes subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. La finalitat d'aquestes subvencions, que es concedeixen per concurrència competitiva i convocatòria pública, és fomentar: el suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora (amb un límit màxim de 15.000 €     ); el suport a les ADF de les comarques gironines (amb un límit màxim de 8.500 €     ), i el suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d'incendis i/o producció de biomassa. A més, enguany s'hi incorpora com a novetat la línia al suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals (amb un límit màxim de 4.000 €     ).Aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701


Durant el Ple d'aquest matí també s'ha aprovat, amb l'abstenció de la CUP, el projecte constructiu d'obres de condicionament que el Servei de Xarxa Viària Local ha redactat sobre un tram de la carretera GIV-6701, de titularitat de la Diputació de Girona, i que uneix Bordils amb Corçà passant per Madremanya, terme municipal de Monells, amb un pressupost d'1.204.544,90 €                  .

El projecte se centra en un tram de carretera en concret, de 1,70 quilòmetres de longitud aproximada i que transcorre des de l'inici del terme municipal de Monells fins al seu nucli urbà. Per aquest tram de carretera hi solen circular de mil a mil cinc-cents vehicles diaris.

Un dels principals objectius del projecte és millorar la seguretat viària, per la qual cosa la carretera passarà de tenir una amplada de 4,6 metres a tenir-ne una de 6 metres.

A més, a petició dels ajuntaments tant de Monells com de Madremanya, el projecte també inclou la definició i valoració de la construcció d'una via verda, que anirà paral·lela a la mateixa carretera. També s'hi preveurà la introducció de la fibra òptica.


Moció de suport a les persones afectades per l'estafa d'iDental

Finalment, s'ha aprovat per unanimitat una moció de suport a les persones afectades per l'estafa d'iDental, a proposta de la Junta de Portaveus.

L'objectiu és fer pública la solidaritat i el suport de la Diputació de Girona envers totes les persones afectades per aquesta estafa, i dur a terme, en la mesura del possible, l'acompanyament a les que resideixin a la província de Girona. A més, es pretén instar institucions com, per exemple, el Congrés dels Diputats, per modificar les lleis que siguin necessàries perquè situacions com aquestes siguin considerades com a emergència sanitària, o el Parlament de Catalunya perquè apliqui la Llei 16/2011, de contractes de crèdit al consum, per tal que les entitats financeres paralitzin el pagament de les quotes dels tractaments aturats, entre d'altres.

El cas d'iDental és una de les estafes sanitàries més grans a l'Estat espanyol i afecta unes 1000.000 persones. A Catalunya, en concret, existeixen al voltant d'uns 1.000 afectats distribuïts entre les clíniques de Tarragona, Barcelona i Girona.


Mostres de condol

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha expressat el condol en nom de la institució als afectats per l'atemptat terrorista al mercat de Nadal d'Estrasburg i a les seves famílies, així com a la família de Laura Luelmo, assassinada recentment als afores de la localitat d'El Campillo, província de Huelva.