Notícies

El ple de la Diputació demana la llibertat dels presos i exiliats polítics

La moció dels grups ERC, PDeCAT, IdS i CUP, a favor de l'absolució dels presos polítics

També ha estat aprovada la moció dels grups IdS i PDeCAT en què sol·liciten que la Diputació demani la prohibició de l'ús dels pesticides neonicotinoides, perjudicials per a les abelles


En el ple ordinari d'aquest novembre, PDeCAT, ERC, CUP i IdS han aprovat una moció a favor de l'alliberament dels líders independentistes empresonats i exiliats a l'estranger, mentre que el PSC s'hi ha abstingut.

Els grups han acordat rebutjar rotundament les peticions de presó que sol·liciten la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l'1 d'octubre de 2017; exigir l'absolució de totes les persones acusades, captives d'uns fets inexistents i d'un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l'escarment; denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i la manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans; exigir la llibertat immediata i incondicional de les preses i presos polítics i el retorn de les persones exiliades; donar suport i expressar la solidaritat a tots els que avui pateixen la repressió per part de l'Estat, i a totes les famílies i amics dels presos polítics i exiliats; traslladar aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH), a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, al Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol, i també a l'ACM i a l'AMI.


Convenis d'encàrrec amb SUMAR

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat, amb l'abstenció de la CUP, el conveni d'encàrrec a mitjà propi de la Diputació a SUMAR (Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL), per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) a la comarca del Gironès, a la ciutat de Figueres i a la comarca de l'Alt Empordà. També s'ha aprovat el conveni per a la gestió, servei, acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista a la comarca del Gironès, i el conveni per a la gestió integral del Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista a la comarca del Gironès.

L'objectiu de l'STPT és garantir a les persones menors d'edat el dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o divorci dels progenitors o pels supòsits d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública.

L'objecte del conveni de gestió del Servei d'Acolliment i Recuperació per a Dones que pateixen Violència Masclista és l'acolliment de les dones que han estat o estan en situació de violència masclista en l'àmbit de la parella, així com dels fills i filles a càrrec seu, i potenciar els programes específics i integrals de recuperació.

Pel que fa al conveni per al Servei d'Intervenció Especialitzada, l'objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com als fills i filles a càrrec seu. Així mateix, vol incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.  Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat

La proposta que arriba al Ple, aprovada amb 26 vots a favor i una abstenció, és unificar les funcions del Consell Permanent d'Igualtat i de la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat, de manera que hi hagi un únic òrgan col·legiat que assumeixi la funció consultiva i assessora, així com l'impuls, la coordinació, la planificació, i el seguiment de les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant en la gestió dels recursos humans de la Diputació de Girona, com en les polítiques públiques que es dissenyen i implementen en totes les àrees de gestió de la corporació. Així mateix, es fa necessari renovar la composició dels membres d'aquest únic òrgan col·legiat, d'acord amb l'organigrama polític actual, i regular-ne el règim de funcionament intern, el calendari de reunions i la forma de presa de decisions.Bases específiques reguladores de subvencions

La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic definit per a la promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, ha presentat l'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de diferents subvencions:

-    subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals
-    subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals
-    subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments
-    subvencions per al foment de produccions editorials
-    subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona
-    subvencions per a la creació de públics per a la cultura


Aquests punts s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups, llevat del darrer, que ha estat aprovat amb 26 vots a favor i l'abstenció de la CUP.


Moció de prohibició de l'ús de pesticides

La moció dels grups IdS i PDeCAT en què sol·liciten que la Diputació demani la prohibició de l'ús dels pesticides neonicotinoides, perjudicials per a les abelles, ha estat aprovada per unanimitat

ÀMBITAdministració local