Notícies

La Diputació de Girona aprova un pressupost general de 141 milions d'euros per a l'exercici de 2019, 8 milions més elevat que el de l'any passat

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat avui el pressupost de la corporació i dels organismes autònoms, entitat pública empresarial i consorcis que en depenen per a l'exercici 2019, que serà de 141 milions d'euros, 8 milions més elevat que l'any anterior. El pressupost ha estat aprovat amb els vots de PDeCAT, ERC, PSC i IdS, i la CUP hi ha votat en contra.

Miquel Noguer, president de la institució, ha destacat que «les principals protagonistes del pressupost continuen sent, un any més, les entitats locals de les comarques gironines, on el Fons de Cooperació municipal ascendeix fins als 19,5 milions d'euros, i l'ajuda als consells comarcals, en què la línia de subvenció s'incrementa en 500.000 euros i el total ascendeix a 5,2 milions d'euros». També ha remarcat que «la Diputació segueix treballant en temes relacionats amb l'acció social, com és sobretot el tema de l'habitatge i la pobresa energètica». Noguer ha destacat que «l'ajuntament d'ajuntaments que és la Diputació no només dona subvencions, sinó que també ha fet un esforç per dotar de més múscul el nostre ens supramunicipal a fi d'oferir un catàleg de serveis més important als ajuntaments».

Els comptes per a aquest any tenen com a eixos principals les polítiques d'atenció a les persones, el territori i l'aposta pel desenvolupament econòmic. El projecte també garanteix la prestació de serveis municipals de qualitat i dona suport a la inversió per enfortir la suficiència financera dels municipis de les comarques gironines. Així doncs, de les principals inversions del pressupost 2019 en podem destacar: inversió per al projecte «FEDER Vies Verdes», amb 5.187 milions euros; inversió en xarxa viària, 4.904 milions d'euros; inversió en enllumenat públic exterior projectes «FEDER», 3.748 milions d'euros (entre d'altres).

Àmbit social
DIPSALUT tornarà a ser un dels elements destacats de l'execució pressupostària. L'organisme de la Diputació, amb entitat pròpia per planificar, coordinar i executar les polítiques socials, no només continuarà sent l'organisme autònom amb major atribució pressupostària, sinó que experimenta un augment del 6 % (assoleix un total de 14 milions d'euros), amb una repercussió especial sobre les polítiques d'habitatge i els serveis socials municipals. Seguint amb el compromís social i atenent a necessitats interadministratives, la Diputació, a través de l'Àrea de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, destinarà 1,6 milions d'euros a polítiques d'habitatge.

Desenvolupament econòmic
Les polítiques de desenvolupament econòmic han estat una línia estratègica per a l'equip de govern durant aquest mandat i el pressupost del 2019 segueix fidel a la idea que la millor manera d'atendre amb eficàcia les necessitats de la nostra demarcació sorgeix d'un equilibri òptim entre polítiques socials i polítiques de desenvolupament econòmic. Per aquest motiu, una de les principals línies de subvencions previstes per a aquest exercici és la destinada al foment de la promoció econòmica, amb una dotació d'1,3 milions d'euros. Una dotació que es complementa amb iniciatives pròpies de la corporació en el marc de la promoció econòmica i el foment de l'emprenedoria, com és el cas del DIPLAB.

L'evolució, també creixent, de l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) es veu reflectida en aquest exercici. La tasca de XALOC a l'hora de gestionar tributs i serveis administratius guanya pes arreu del territori. La corporació pot acompanyar aquesta evolució «natural» de XALOC, a propòsit de les necessitats que emanen directament dels municipis, i això suposarà un augment del 5 % de l'aportació (assoleix el total de 6,6 milions d'euros). El pressupost total de l'organisme per a l'anualitat 2019 es fixa en 11,8 milions d'euros.

Cultura

El pressupost 2019 continua apostant per la promoció i la difusió cultural i arquitectònica a les comarques gironines, entès com un bé patrimonial, però alhora com un actiu de la mateixa identitat del territori. La cultura és el pal de paller de qualsevol societat avançada amatent a les necessitats de la seva població. Enguany s'ha dotat d'un pressupost de 31,4 milions d'euros les àrees que engloben Cooperació Cultural, Comunicació Cultural, Biblioteques, Monuments i Centre de la Imatge. Cal destacar, en aquest punt, les línies de subvenció del Pla de Monuments, dotada amb 1,2 milions d'euros, i el Pla de Biblioteques, amb una dotació de 550 milers d'euros. La cultura, en totes les seves vessants, segueix sent un dels eixos principals en les polítiques de la Diputació.

Disminució del deute
Finalment, convé destacar que un dels compromisos d'aquest equip de govern ha estat el de disminuir el deute. Aquest era un objectiu que trencava amb la dinàmica a l'alça, que, l'any 2012, es va arribar a situar al 83 %. El que va ser un compromís va prenent forma a cada execució pressupostària. A finals de 2016 la Diputació anunciava la intenció d'arribar a finals de 2017 amb una disminució del deute de fins al 13 %. Aquesta disminució s'ha executat satisfactòriament, i a 31 de desembre de 2018 la corporació se situa a nivell 0 %. No obstant això, la vicepresidenta i diputada de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, M. Àngels Planas, ha destacat que «per desenvolupar les actuacions del FEDER es preveu la concertació de noves operacions de préstec a llarg termini, fet que comportarà situar-nos en el 6 % de deute viu a 31 de desembre de 2019».


Abans de la celebració del ple extraordinari d'aprovació del pressupost ha tingut lloc el ple ordinari corresponent al mes de novembre.

ÀMBITAdministració local