Notícies

Presentació de la nova integració al Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN)

Presentació de la nova integració al Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN)


·    El servei de gestió d'expedients de la Diputació de Girona s'ha pogut integrar en el Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN)

·    S'ha realitzat amb èxit una prova pilot d'aquesta integració a dos municipis de la demarcació de Girona, Celrà i Sant Gregori, i ja està disponible per poder-ho oferir als 167 ajuntaments que utilitzen actualment aquest gestor d'expedients


Aquest matí, a les 11.30 hores, a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, ha tingut lloc una roda de premsa per presentar la nova integració del Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) de la Diputació amb el gestor d'expedients que aquesta posa a disposició dels municipis de les comarques gironines. En la presentació hi ha intervingut Josep Antoni Frias, diputat delegat de Promoció Econòmica i DIPLAB; Albert Gómez, diputat delegat de Noves Tecnologies de la Diputació, i Helga Nuell, cap del Servei de Promoció Econòmica.

El SITMUN és un sistema d'informació geogràfica que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona. Actualment es fa un pas més enllà i s'integra en aquesta eina el gestor d'expedients, que des de la Diputació de Girona ja es va presentar i posar a disposició de tots els municipis amb anterioritat.

Per mitjà de l'Oficina de Suport a l'Administració Electrònica, la Diputació de Girona ofereix ja el servei de gestió d'expedients als municipis de fins a 10.000 habitants. Aquest servei pretén facilitar la gestió dels ajuntaments integrant-se en el màxim de serveis possibles, un d'ells és el SITMUN.

L'objectiu de l'acte d'avui ha estat, doncs, presentar aquesta integració del SITMUN amb el gestor d'expedients. Tal com ha explicat Josep Antoni Frias, diputat delegat de Promoció Econòmica i DIPLAB, «la integració amb el gestor permet mostrar la informació introduïda als expedients, que pot variar per cada tipus de document: obres, llicències...». A més, ha afegit que «això permet que cada ajuntament pugui localitzar en un mapa els diferents expedients que gestiona, o els de l'any anterior, i veure, per exemple, quantes obres s'han realitzat en un municipi d'una manera molt gràfica».

Per la seva banda, Albert Gómez, diputat delegat de Noves Tecnologies, ha comentat que aquest servei «és la joia de la corona», donat que «és on hem posat més diners i més esforç» per ajudar els ajuntaments, sobretot aquells amb menys recursos, a afrontar el canvi cap a l'Administració electrònica que planteja l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Aquesta integració ha estat assajada prèviament a través d'una prova pilot a dos municipis de la comarca del Gironès: Celrà i Sant Gregori. Actualment ja està disponible per poder-la oferir als 167 ajuntaments que utilitzen el gestor d'expedients.

Tots els ajuntaments podran accedir a aquesta eina i la podran actualitzar de forma molt senzilla i intuïtiva. Des de la Diputació de Girona, de totes maneres, s'oferirà en un futur una breu formació per als tècnics dels municipis sobre com usar-la.

Josep Antoni Frias ha finalitzat l'acte remarcant que «els sistemes de gestió de la informació són eines imprescindibles que permetran establir estratègies i prendre decisions futures en diferents camps» a través de l'anàlisi de les dades que aquests ofereixen. I ha afegit que el que «fa la Diputació és posar a disposició dels ajuntaments una eina molt potent perquè pugui estar a l'abast de tothom». Aquesta eina és oberta per poder créixer encara més en un futur.

ÀMBITAdministració localCiutadania

Documentació