Notícies

XALOC du a terme una jornada de formació sobre recursos humans per a treballadors d'ens locals gironins

XALOC (Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona) ha dut a terme aquest matí una jornada de formació sobre recursos humans adreçada a secretaris, interventors i tècnics municipals de la demarcació de Girona. S'hi ha tractat especialment la incidència de la nova Llei de pressupostos generals de l'Estat en el dimensionament de les plantilles locals i el control jurisdiccional de la discrecionalitat tècnica dels òrgans de selecció de personal.

Durant la presentació de la jornada, el president de XALOC i diputat de la Diputació de Girona, Jordi Camps, s'ha referit a la nova Llei de pressupostos generals i n'ha destacat que «obre una porta a generar processos selectius que permetin reduir la temporalitat de l'ocupació pública».

La jornada ha constat de dues ponències. La primera ha estat a càrrec d'Eva Comellas Batet, coordinadora de Recursos Humans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, docent col·laboradora a l'UOC i l'EAPC i amb una àmplia experiència en la gestió dels recursos humans. I la segona ha estat impartida per José Ramón Chaves García, magistrat del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries, amb àmplia  experiència com a jurista, amb nombroses publicacions i expert bloguer en diferents àmbits.

Els seminaris de XALOC, compromesos amb el món local

Aquesta és la quarta de les vuit jornades que conformen el VI Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local. Les quatre restants tindran lloc al llarg d'aquest any. L'objectiu del Seminari és analitzar temes d'actualització jurídica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals.

El Seminari s'adreça fonamentalment a persones que desenvolupen funcions de secretaria, intervenció  i a tècnics de l'Administració local, i pretén generar un fòrum de debat entre els assistents sobre els temes tractats. D'aquesta manera, la Diputació de Girona, per mitjà de XALOC, vol facilitar la tasca diària del personal tècnic al servei de les corporacions locals. La propera jornada tindrà lloc el 28 de setembre i tractarà sobre la nova Llei de contractes del sector públic.

El Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local està esdevenint un referent en la formació de treballadors municipals de la demarcació. Es fa en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i forma part del Pla de Formació de XALOC 2018. Es desenvolupa a través de jornades de formació que tenen una mitjana de 85 assistents per sessió.