Notícies

Finalitzen els treballs d’eliminació d’espècies de flora invasora i la retirada d’elements perillosos als rius Freser i Rigart

El passat mes de març el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” van iniciar els treballs d’eliminació de la budleia (Buddleja davidii) a la vall dels rius Freser i Rigart (comarca del Ripollès), amb un cost aproximat de 48.000 €. 

La budleia és una espècie de planta invasora que afecta molts espais naturals de les nostres contrades, i que és especialment perjudicial per als ecosistemes fluvials, atès que ocupa amb molta facilitat les riberes. En molts dels trams alts de les conques dels rius Ter i Freser el bosc de ribera autòcton és format per vernedes (comunitat Alno-Padion); un hàbitat d’interès comunitari de conservació «prioritària», segons la Directiva hàbitats. Aquests hàbitats estan actualment amenaçats per la ràpida i forta proliferació de la budleia als boscos de ribera, la qual en molts indrets està reemplaçant les vernedes i altres comunitats vegetals autòctones. 

L’any 2013, la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” varen iniciar els treballs d’eradicació d’espècies exòtiques a la part alta del riu Ter, concretament al terme municipal de Vilallonga de Ter. Els treballs es van centrar precisament en l’eliminació de la budleia. Fruit d’aquest projecte, l’Obra Social “la Caixa” juntament amb la Diputació de Girona i el Consorci del Ter van elaborar un protocol per controlar aquesta espècie invasora. Aquest protocol s’ha anat actualitzant gràcies a l’experiència que es va adquirint a mesura que es treballa en les diferents maneres d’eliminar la planta invasora.

Per segon any consecutiu, el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès conjuntament amb la Fundació MAP han continuat els treballs iniciats l’any passat. L’any 2016 el projecte es va iniciar a les capçaleres del Ter i el Rigard, concretament a les parts més altes, on l’espècie comença d’arrelar: al terme municipal de Planoles i a la central de Daió (Queralbs). Des d’aquests dos punts, es van començar els treballs de manera descendent. El projecte d’enguany repassava els trams de riu tractats l’any passat i continuava els tractaments fins al pont de la Cabreta de Campdevànol.

A més, en aquests últims trams s’han realitzat un seguit d’actuacions per reduir el risc d’inundacions, de manera que s’ha eliminat i extret tota la brossa i la matèria vegetal acumulada, les quals en cas d’avinguda podrien obstruir el pont. Aquests treballs també han tingut un component cultural ja que han servit per millorar la visibilitat del pont de la Cabreta de Campdevànol. En total s’han tractat 413.000 m2 i s’han extret fins a 2 tones de matèria vegetal i fins a 500 kg de brossa.

Les tasques que es duen a terme

Tal com marca el protocol, l’eliminació de la planta s’ha d’anar fent de les parts altes dels rius cap avall, per evitar que les poblacions més altes aportin noves llavors a les zones treballades. A més, el protocol estableix que la planta ha de ser arrencada de soca-rel i que les restes vegetals s’han de cremar immediatament, ja que qualsevol resta vegetal que quedi a terra pot arrelar de nou i generar una nova planta.

Aquest 2017, s’han realitzat tres tipus de treballs: 

 

  • 1) Treballs de prospecció i eliminació puntual: Repàs de les parts més altes del riu; localització d’espècies puntualment disperses i arrencada d’arrel mitjançant pic i pala i l’ajuda d’un xerrac per trossejar-ne les branques, i posterior crema de les restes vegetals.
  • 2) Eliminació mecanitzada de grans individus: A la part més baixa de la zona d’actuació, als termes municipals de Ribes de Freser i Campelles, es concentren individus de grans dimensions. En aquests casos, es compta amb el suport d’una màquina giratòria de petites dimensions.
  • 3) Tractaments fitosanitaris: Als indrets on la màquina giratòria no pot accedir a la llera del riu i hi ha plantes de grans dimensions, les plantes es tallen amb un xerrac i s’aplica un producte fitosanitari a la soca.
  • 4) Trossejat dels arbres caiguts i extracció de la matèria vegetal acumulada, així com la brossa present al llarg de la llera.

 

Per a l’execució del projecte, que ha estat compatible amb els períodes de fresa de la truita autòctona, s’ha obtingut l’autorització expressa de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Tots els treballs els ha dut a terme una brigada de nou persones en risc d’exclusió social i un tutor de la Fundació MAP de Ripoll, la qual treballa per a la reinserció laboral de persones discapacitades.