Notícies

Catalunya tindrà un cens de polígons industrials per facilitar l’atracció d’inversions

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila; el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; la vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per elaborar un cens de polígons d’activitat econòmica. 

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha destacat que el cens serà «una eina de futur en temes urbanístics però també servirà perquè aquest país sigui competitiu i per dotar-nos d’eines per atreure inversions». 

Aquesta eina servirà de base per definir actuacions que millorin la competitivitat dels mateixos polígons industrials i de les empreses que hi estan instal•lades. També serà un instrument clau per facilitar l’atracció d’inversions. 

Plataforma informàtica

El Departament d’Empresa i Coneixement ha desenvolupat una plataforma informàtica que permetrà l’intercanvi d’informació i de les tasques de distribució inicial de la informació, recopilació i explotació de les dades. Aquesta aplicació recollirà quatre tipus d’informació de cada polígon:

 

  • De caràcter general: localització, perímetre, superfície, georeferenciació, any de creació.
  • De caràcter urbanístic: usos permesos, dimensions de parcel•les, altures màximes.
  • De caràcter empresarial: nombre d’empreses, sectors d’activitat econòmica predominant i % d’ocupabilitat.
  • I informació sobre els serveis i subministraments, com per exemple aigua, llum, energia elèctrica, telecomunicacions, accessibilitat en transport  públic i distància d’infraestructures, entre altra informació.  

 

Per la seva banda, les diputacions facilitaran als ajuntaments de la seva demarcació l’aplicació esmentada anteriorment, així com el procediment i les instruccions per emplenar les dades sobre cada polígon. Les diputacions també enviaran als ajuntaments els cens inicials de polígons del seu municipi, per tal d’introduir modificacions en cas que s’hagi produït cap canvi. 

El termini previst per obtenir aquesta informació és d’un màxim de sis mesos. En aquest període les diputacions s’encarregaran de fer un seguiment del procediment i, si és necessari, oferiran assessorament tècnic. 

En aquest sentit, tot i que la indústria catalana està ben posicionada en els mercats globals, cal incidir en la millora contínua de la seva posició competitiva per poder afrontar amb garanties els reptes derivats de la nova revolució industrial vinculada a la incorporació de la digitalització i a les noves tecnologies, tenint en compte, a més, que aquesta transformació té lloc en un entorn complex derivat de la creixent globalització, de l’acceleració del canvi i de l’augment de les incerteses.

L’aplicació compta inicialment amb 1.930 polígons industrials de més de 0,5 hectàrees, amb una superfície total de més de 36.000 hectàrees. Aquestes són dades de l’any 2010, quan es va desenvolupar el SIPAE, el Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica. Aquesta actuació va en línia també del que marca el Pacte Nacional per la Indústria, que es presentarà properament.