Notícies

XALOC forma els ajuntaments en l’àmbit de la transparència i de les societats mercantils

La Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona, en el marc del Pla de formació de XALOC 2017, continua amb la formació dels ajuntaments a partir de tallers específics i del V Seminari d’actualització jurídica i dret local, que enguany consta de set sessions teòriques. Avui, ha tingut lloc la tercera sessió del seminari, que ha tractat sobre les societats mercantils públiques, i la transparència entre les administracions públiques.

A la sessió formativa, que ha tingut lloc a l’hotel Ultònia de Girona, s’hi han inscrit vuitanta treballadors públics (secretaris, interventors i tècnics municipals) de cinquanta-dos ens locals diferents.

La presentació de la jornada ha anat a càrrec del president delegat de XALOC, Jordi Camps, que ha explicat que aquesta sessió del seminari d’actualització jurídica i dret local, la darrera abans de vacances, tracta d’aspectes interessants com «una reflexió sobre la naturalesa juridicoprivada i la personalitat jurídica diferenciada de les societats mercantils, i la transparència entre les administracions».

El gerent de la Xarxa Local de Tributs, Josep Manel Rosón, en la presentació de la sessió ha assenyalat que «la quantitat de serveis que presta l’Administració pública podria ben justificar la constitució d’una societat mercantil amb l’empresa pública».

La primera ponència, a càrrec de Carmen Chinchilla Marín, catedràtica de dret administratiu de la Universitat d’Alcalà, ha tractat de les societats mercantils públiques, la seva naturalesa i la seva personalitat jurídica diferenciada així com una qüestió poc anecdòtica, com és el fet de si l’administració d’origen (en el nostre cas un ajuntament) ha de respondre i de quina forma pels deutes de les seves societats mercantils.

La segona, a càrrec d’Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga, catedràtic de dret administratiu de la Universitat del País Basc, ha analitzat la transparència entre les administracions públiques. La seva reflexió s’emmarca en el dret d’accés a la informació, més enllà del que la llei marca com a concepte persona, que ha d’englobar també les persones jurídiques i, evidentment, les administracions públiques a la llum de la legislació, Llei 19/2013 de 9 de desembre de l’Estat i la Llei 19/2014 de 29 de desembre de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu del V Seminari d’actualització jurídica i dret local és analitzar temes d’actualitat judicial i posar així un èmfasi especial en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten l’Administració local. D’aquesta manera, la Diputació de Girona, per mitjà de XALOC, vol facilitar la tasca diària del personal tècnic al servei de les corporacions locals.

Aquest pla formatiu té una mitjana de vuitanta-cinc assistents per sessió i està esdevenint un referent a la demarcació de Girona.