Notícies

XALOC forma els ajuntaments en l’àmbit de la responsabilitat comptable

La Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona, en el marc del Pla de Formació de XALOC 2017, continua amb la formació dels ajuntaments a partir de tallers específics i del V Seminari d’actualització jurídica i dret local, que enguany consta de set sessions teòriques. Avui, ha tingut lloc la segona sessió formativa del seminari dedicada a les funcions de la Sindicatura de Comptes i la responsabilitat comptable. 

A la sessió formativa, que ha tingut lloc a l’hotel Ultònia de Girona, s’hi han inscrit vuitanta treballadors públics (secretaris, interventors i tècnics municipals) de cinquanta-dos ens locals. La presentació de la jornada ha anat a càrrec del president delegat de XALOC, Jordi Camps, que ha explicat que «des de XALOC, plantegem aquesta formació per atendre d’una banda, les vostres propostes i necessitats i, de l’altra els nous reptes que hem d’afrontar, derivats de les novetats legislatives constants». 

El programa d’avui ha comptat com a ponent amb la participació de Miquel Salazar Canalda, síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. L’objectiu del V Seminari d’actualització jurídica i dret local és analitzar temes d’actualitat judicial i posar així un èmfasi especial en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten l’Administració local. D’aquesta manera, la Diputació de Girona, per mitjà de XALOC, vol facilitar la tasca diària del personal tècnic al servei de les corporacions locals. 

La propera sessió del Seminari tindrà lloc el 30 de juny i convidarà els assistents a reflexionar sobre la transparència entre administracions públiques. També, es dedicarà una part de l’acte a conversar sobre societats mercantils públiques.

Aquest pla formatiu té una mitjana de vuitanta-cinc assistents per sessió i està esdevenint un referent a la demarcació de Girona.