Notícies

La Diputació de Girona, l’Obra Social “la Caixa” i el Consorci de l’Alta Garrotxa inicien el projecte d’eliminació d’espècies nocives per a la salut

Per vuitè any consecutiu la Diputació de Girona, l'Obra Social ”la Caixa” i el Consorci de l'Alta Garrotxa col·laboren en l’execució de projectes de millora dels espais naturals d’aquesta zona, centrant-se aquest any en l’eliminació d’espècies nocives per a la salut. 

L’objectiu principal del projecte és la salut i el benestar com a eixos transversals, reduint les al·lèrgies i minimitzant l’impacte que tenen determinades espècies invasores sobre la salut de la població, contribuint a minimitzar els efectes del canvi climàtic com a factor pertorbador de les dinàmiques de la societat i reduint el risc d’un gran incendi forestal. El projecte es reforça oferint suport a l’activitat socioeconòmica de l’espai i la implicació dels propietaris, la participació dels col·lectius en risc d’exclusió i la conservació dels valors naturals.

En aquesta edició, s’ha posat especial èmfasi en l’eliminació d’espècies nocives per la salut i en l’execució de mesures sobre els hàbitats que permetin a mitjà i llarg termini afavorir estructures madures i resistents al canvi climàtic i a pertorbacions com ara el foc. 

De les quatre línies d’actuació del projecte, cal destacar el control de flora invasora, el qual se centrarà en l’espècie d’Ailanthus altíssima. Aquesta és una espècie amb un elevat potencial invasor, que d’altra banda, està en fase inicial d’expansió en l’àmbit de l’Alta Garrotxa. Per aquest motiu, una intervenció en aquests moments és clau per garantir el control de l’espècie. 

Les zones d’intervenció se situen al voltant del riu Llierca, entre les poblacions de Montagut i Tortellà, amb una superfície total de 6,45 ha. Els objectius específics d’aquesta actuació són minimitzar l’impacte sobre la salut de les persones per les al·lèrgies que se’n deriven, reduir l’afectació a infraestructures i activitats socioeconòmiques i preservar els hàbitats d’interès de l’EIN.