Notícies

Els veïns de Breda reben informació sobre prevenció d’incendis i autoprotecció

Ahir al vespre, la Diputació de Girona, la Conselleria d’Interior i el Consell Comarcal de la Selva van impartir una xerrada informativa als veïns del municipi de Breda sobre prevenció i seguretat en incendis forestals. La sessió, adreçada sobretot a propietaris (veïns, presidents de les juntes de les urbanitzacions o associacions de propietaris) d’edificacions ubicades en un terreny forestal amb alt risc d’incendi forestal o pròximes a aquest, ha incidit especialment en la sensibilització de les obligacions ciutadanes i en l’autoprotecció.

Aquestes sessions s’emmarquen dins del Pla de Serveis en Matèria de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Girona, mitjançant el qual els ajuntaments de menys de 20.000 habitants poden sol·licitar diversos serveis relacionats amb la prevenció d’incendis en zones habitades.

En el decurs de la xerrada, presidida pel diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Lluís Costabella; el director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, Albert Ballesta, i l’alcalde de Breda, Dídac Manresa, s’han exposat temes relacionats amb la seguretat i la prevenció d’incendis forestals, com és el marc legal vigent, quines són les obligacions dels propietaris i dels ajuntaments o les condicions tècniques que han de complir les franges perimetrals de seguretat.

Així mateix, la tècnica en Prevenció d’Incendis de la Diputació de Girona, Maria Pipió, ha comentat als veïns assistents els termes relacionats amb la normativa vigent quant a incendis forestals en zones habitades. Tot seguit, el cap de la Regió d’Emergències de Girona, Enric Cano, ha exposat aspectes com quina és la gestió dels incendis forestals realitzada pels Bombers de la Generalitat, els protocols que han d’implementar els veïns o els consells d’autoprotecció que aquests han de seguir.

Així mateix, un representant del cos d’Agents Rurals ha resolt els dubtes dels veïns sobre la normativa i la realització i gestió de les franges perimetrals, entre altres qüestions.

La jornada informativa ha estat organitzada per la Diputació de Girona i el Departament d’Interior, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament de Breda i el cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, entre d’altres.

 

Vídeos divulgatius

Per tal d’arribar més lluny i poder comunicar aquest missatge als veïns que assisteixen a les sessions presencials i al públic en general, la Diputació de Girona, amb el suport econòmic del CILMA, ha editat dos vídeos divulgatius de les mesures de prevenció i dels consells de prevenció d’incendis, per tal que tots els ajuntaments els puguin difondre. Aquests vídeos s’han subtitulat al castellà, a l’anglès i al francès per arribar al màxim de gent possible.

 

 


Programa de prevenció d’incendis forestals

La Diputació de Girona treballa de fa anys per a la prevenció d’incendis forestals en les comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes habitades.

La normativa vigent d’administració local dóna competència a les diputacions per coordinar i prestar serveis en prevenció d’incendis als municipis de menys de 20.000 habitants.

Per això, i davant les necessitats i obligacions dels ajuntaments derivades de la Llei de prevenció d’incendis, el 2014 es va generar el Programa d’Assistència als Ajuntaments per a la Prevenció d’Incendis Forestals.

La primera obligació dels ajuntaments és elaborar i aprovar un plànol de delimitació amb la identificació dels elements afectats per la Llei. Des que es va iniciar aquest programa, el 2014, s’han elaborat 207 plans de delimitació, concretament els del 94% dels 222 municipis de Girona.