Notícies

El president de la Diputació inaugura l’EVAM, el centre de referència en recerca, experimentació i divulgació de la llet

L’Estació de Vacum de Monells (EVAM), fruit del conveni entre l’IRTA-DARP i la Diputació de Girona, és una plataforma única a Catalunya i al sud d’Europa.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, i el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, han inaugurat avui l’Estació de Vacum de Monells (EVAM), un centre de referència en recerca, experimentació i divulgació de la producció, la transformació i el consum de la llet. Aquesta plataforma, única a Catalunya i al sud d’Europa, és fruit del conveni de col•laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), adscrit al Departament d’Agricultura, i la Diputació de Girona, amb l’objectiu de millorar l’eficiència, la sostenibilitat i la competitivitat del sector de la producció i transformació de la llet. Tot això en el marc de la cooperació pel foment del desenvolupament econòmic i social del territori.

El projecte ha suposat una inversió de 2,4 milions d’euros en edificacions i equipaments que han aportat a parts iguals la Diputació de Girona, el FEDER regional, el Ministeri d’Economia i Competitivitat i l’IRTA.

Amb la nova estació de vacum es disposarà d’una infraestructura que permetrà realitzar diferents tipus d’estudis experimentals i accions demostratives i de transferència en boví lleter per valorar l’impacte de diferents productes, estratègies de maneig o tecnologies sobre tota la cadena de producció, i la qualitat de la llet, tenint en consideració el benestar i la salut dels animals, la gestió de residus orgànics i els tractaments tecnològics de la llet.

S’han prioritzat tots els elements tècnics i els equipaments que faciliten la realització de projectes de recerca avançada a través del seguiment de lots d’animals sotmesos a tractaments i maneigs diferenciats, utilitzant tecnologies avançades de monitorització i control dels conreus, dels animals i dels productes (carn i llet).

Els laboratoris, plantes pilot i altres instal•lacions ja disponibles al centre IRTA de Monells permetran realitzar-hi projectes de recerca multidisciplinaris i transversals amb la participació de diferents programes de recerca de l’IRTA en l’àrea de producció animal, vegetal, medi ambient i canvi global i indústries alimentàries.

Durant la seva intervenció, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha destacat que “pel sector de la producció lletera del nostre país és necessari assolir la suficiència alimentària, ja que representa un element fonamental per a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental d’una gran part de Catalunya”. En aquest sentit, tal com ha explicat Pere Vila “el sector lleter es pot beneficiar del que avui inaugurem a Monells, i  aplicar aquestes noves eines per a la millora genètica, de sanitat i de nous models d’alimentació i de maneig dels animals, per incrementar-ne l’ eficiència productiva i, encara més, l’impacte ambiental”.

Es pretén que aquesta infraestructura, amb les característiques que es proposen, sigui un pol d’atracció per a grups de recerca punters (nacionals i internacionals) per poder desenvolupar conjuntament projectes europeus.

En definitiva, es tracta d’una plataforma de servei de recerca, experimentació i transferència, única a Catalunya, en l’àmbit de la producció i transformació de la llet, amb vocació europea, disponible per dur a terme projectes i accions de demostració i difusió, que permetrà, en un sol entorn, la integració de diferents disciplines: agronomia, maneig, nutrició, genètica, benestar, salut animal, tractaments i transformació de la llet i tecnologies de reducció de l’impacte ambiental, i contribuirà a la millora de la competitivitat i sostenibilitat del conjunt del sector lleter.