Notícies

L’Obra Social “la Caixa” i la  Diputació de Girona creen una franja de prevenció d’incendis forestals entre Llançà i Colera”.

El passat mes de gener varen finalitzar els treballs de creació d’una franja de baixa combustibilitat a la carena del puig Tifell-Coll de Llop, a l’Alt Empordà. Els treballs, que s’han executat en dues fases entre els anys 2015 i 2017, han suposat una inversió de més de 78.000 €. Les actuacions desenvolupades han permès crear una infraestructura de prevenció d'incendis forestals planificada en el Projecte d'infraestructures estratègiques (PIE) del massís de l'Albera i prioritzada en el PRINCALB, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals Transfronterers a l'Albera i Cap de Creus, redactat de forma conjunta entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals (administració francesa).

La creació d'aquesta franja i el seu manteniment al llarg del temps té com a finalitat donar oportunitats de gestió i control del foc als bombers en cas que es produís un gran incendi forestal a la zona de l’Estat francès o als primers municipis de l’Estat Espanyol (Portbou i Colera), per evitar-ne l’expansió cap al sud en moments de forta tramuntana, i d’aquesta manera protegir persones, béns i hàbitats d’interès natural.

Objectiu dels treballs executats

Els treballs executats tenen per objectiu crear una àrea estratègica de baixa càrrega de combustible per a la prevenció de grans incendis forestals, la qual té com a finalitat evitar la propagació i permetre l’extinció del foc.

Les actuacions també permetran millorar els hàbitats presents, gràcies a l’execució de treballs silvícoles de millora de la vegetació existent, molt degradada a causa dels incendis forestals recurrents a la zona.

Finalment, un darrer objectiu ha estat potenciar el manteniment de les franges executades mitjançant la ramaderia. Actualment, ja hi ha un ramat de boví de 65 caps pasturant aquesta àrea i zones adjacents, però es preveu que en un futur proper n’augmenti el nombre. El fet de prioritzar els treballs en aquests sectors ja pasturats hauria d’assegurar la viabilitat dels treballs realitzats a mitjà termini.

Els treballs forestals

En concret, els treballs realitzats han consistit en l'estassada intensiva del matollar present i en la posterior trituració de les restes. Tot i això, s’han respectat alguns arbustos característics d'aquest ambient litoral, com ara l'olivereta i l'ullastre, per tal de  conservar la diversitat florística de l’espai.

Pel que fa a l'estrat arbori, que és molt escàs, s’han realitzat podes baixes per evitar el contacte de les branques amb els arbustos.

El manteniment sostenible amb ramaderia

Tots els treballs executats es mantindran gràcies a un ramat de vaques, les quals ja hi estan pasturant actualment, però amb una intensitat menor de la desitjada. La manca d'aigua al sector ha fet que els darrers anys no poguessin romandre al lloc gaires hores seguides, en haver de fer viatges molt llargs des del punt d'aigua més proper fins al sector del puig Tifell, el qual en dificultava la pastura.

Per aquest motiu, s’ha instal•lat un abeurador de 1.500 litres, amb boia, al coll del dolmen del puig del LLop, que permetrà fidelitzar la pastura durant períodes de temps més llargs. A tal efecte, s’ha hagut de fer una captació d’aigua a la font més propera, la qual cosa ha representat instal•lar un tub d’uns 1.400 metres de longitud i fer diverses millores tècniques per adequar la captació i assegurar que l’aigua arribi per gravetat. Aquesta tasca també ha requerit l'arranjament de l'entorn immediat per facilitar l'accés als animals, mitjançant desbrossades, i la construcció d’un mur de pedra seca  per protegir l’abeurador en cas de forta tramuntana. I també s’ha col•locat una rampa de pedra molla dins de l’abeurador per facilitar que petits mamífers,rèptils i aus, puguin accedir a l’aigua i també sortir-ne en el cas de caiguda accidental.

Els treballs executats han suposat una major superfície pasturable. Aquests treballs, sumats  a la presència de l’abeurador, permetran augmentar el ramat en uns 100 caps, que és el que el pastor té previst a curt termini, i d’aquesta manera fer més viable el manteniment de la franja.

Valor social dels treballs

Totes les tasques s’han executat amb mitjans manuals i amb col•lectius en risc d’exclusió social. Durant la primera fase dels treballs, entre els anys  2015 i 2016, hi varen treballar 8 persones de la Fundació Foresterra, entitat que treballa amb col•lectius de joves extutelats per la Generalitat, procedents del Servei d'Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA), amb l’objectiu d’inserir-los al món laboral. Aquesta entitat també ha col•locat enguany l’abeurador i ha construït el mur de pedra seca per protegir-lo amb l’ajuda de 5 joves. La segona fase dels treballs l’ha executada una brigada de 7 persones de la Fundació privada ALTEM, entitat que vetlla per la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel•lectual.