Notícies

Tres milions d’euros per al projecte per millorar la conservació del tritó del Montseny

La Diputació de Barcelona; la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de Territori i Sostenibilitat i de Forestal Catalana; la Diputació de Girona, i el Zoo de Barcelona han presentat aquest dimecres, al recinte del zoo, el projecte Life Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Aquest projecte, coordinat per la Diputació de Barcelona, busca millorar l’estat de conservació de l’amfibi i el seu hàbitat de ribera i té una durada de quatre anys, fins al desembre de 2020. El pressupost total és d’uns tres milions d’euros. Un 60% de l’import prové de la Unió Europea i un 40%, dels socis.

Aquest tritó, endèmic del Parc i Reserva de la Biosfera del Montseny, és una espècie catalogada com «en perill crític d’extinció» per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). És un dels dos amfibis més amenaçats d’Europa, juntament amb una granota endèmica de l’illa grega de Karpathos (Pelophylax cerigensis).

L’acte de presentació ha comptat amb l’assistència de Jesús Calderer, diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona; Albert Gómez, diputat delegat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona; Manel Pomarol, director del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa de la Generalitat de Catalunya; Gabriel Esquius, conseller delegat –director general de Forestal Catalana; Joana Barber, directora del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny; Daniel Guinart, coordinador general del projecte; Carme Lanuza, directora del Zoo, i Josep M. Alonso, cap de Recerca i Conservació del Zoo.

Població petita i fragmentada

La població estimada de tritó no excedeix els 1.500 exemplars adults i la seva àrea de distribució és petita i fragmentada, inferior als cinc quilòmetres lineals i amb una àrea total menor de vuit quilòmetres quadrats. Tanmateix, el tritó del Montseny està adaptat als rierols de muntanya i depèn d’un hàbitat pur i original, que es veu afectat per les amenaces vinculades al canvi climàtic i a les activitats humanes.

Tot i que a finals del segle passat va desaparèixer població de tritó, probablement a causa de la manca d’una regulació de flux hídric regular; actualment la majoria de poblacions semblen estables, tot i que alguna d’aquestes es troba en un estat molt desfavorable, fet que podria indicar existència de canvis microambientals adversos.

Millora de la conservació

Per assolir l’objectiu primordial del projecte Life, es realitzaran diferents actuacions:

  • Avaluar la diversitat genètica del programa de cria en les successives generacions, verificar el pedigrí de tots els individus i optimitzar genèticament les reintroduccions.
  • Incrementar la producció d’ous fèrtils per a la millora del programa de cria. L’objectiu de l’acció també és millorar la salut, a nivell reproductiu i osteològic, dels exemplars nascuts i mantinguts en captivitat.
  • Adequar instal•lacions perquè disposin de les mateixes condicions de temperatura, humitat ambiental i il•luminació que hi ha al medi natural i que reprodueixin les mateixes variacions diàries i estacionals que s’estan produint al Montseny.
  • Informar els propietaris de les àrees on es pretenen realitzar intervencions del projecte sobre els objectius de les accions i les intervencions previstes, amb la finalitat de sumar sinergies i mitjans per millorar les condicions de l’hàbitat del tritó del Montseny.

Compra de terrenys i impuls d’acords de custòdia

El projecte preveu la compra de terrenys o la compensació dels drets d’ús on viuen poblacions de tritó del Montseny amb amenaces evidents i  implementar acords de custòdia del territori amb els propietaris. Amb aquesta acció es busca generar responsabilitats entre els propietaris i l’òrgan gestor per conservar i utilitzar de manera sostenible i respectuosa els recursos i els valors naturals de l’àmbit territorial del tritó, enfocat bàsicament a la millora de l’hàbitat de ribera i a l’ús responsable de l’aigua.

Entre les accions de conservació programades destaquen elaborar el Pla de Recuperació del tritó del Montseny i la inclusió de l’espècie a la Directiva Hàbitats; implementar el Sistema d’informació i la base de dades de biodiversitat; remodelar els sistemes de captació i distribució de l’aigua per assegurar un cabal ecològic mínim a la zona on viuen durant els mesos més secs; instal•lar un sistema de recollida d’aigua de pluja i aigües grises; implementar filtres verds d’aigües residuals en cases aïllades per millorar la qualitat de les aigües dels torrents; afavorir la connectivitat ecològica dels torrents en el seu creuament amb les infraestructures viàries, i millorar l’hàbitat de ribera autòcton i promoure bones pràctiques forestals.

Més instal•lacions de cria

Està previst mantenir el programa de cria en captivitat de l’amfibi i augmentar les instal•lacions del centre de cria dels centres de fauna de Torreferrussa, del Pont de Suert i del Zoo de Barcelona, per assegurar el manteniment d’una reserva genètica de l’espècie i obtenir prou exemplars per ampliar la seva àrea de distribució. A més, es crearan i consolidaran noves poblacions per augmentar l’àrea de distribució del tritó del Montseny a partir de les larves procedents dels tres centres de cria.

En tot moment es farà un seguiment de les poblacions naturals i reintroduïdes i de les malalties infeccioses que les poden afectar, a més d’assegurar un ús sostenible i responsable de l’aigua i de millores de l’hàbitat, de les variables ambientals i de l’impacte biològic de les accions.

Possibilitats de rèplica

Els resultats del Life Tritó Montseny haurien de tenir un efecte demostratiu basat en la capacitat de rèplica a altres llocs del parc o, fins i tot, de tota la regió mediterrània, i transferir els conceptes i idees a altres sectors professionals i socials involucrats en la conservació i l’ús dels recursos naturals. Els propietaris forestals i de finques agropecuàries, les administracions ambientals d’àmbit local, regional i europeu, així com els col•lectius professionals estan vinculats a la sostenibilitat de l’explotació de recursos naturals i al compromís, legal i ètic, de conservació de la biodiversitat.

Les accions proposades de comunicació i difusió i la implicació en el projecte de col•lectius molt diversos (estudiants, professors, investigadors, empreses d’obres i serveis, ramaders, forestals, guardes forestals, tècnics, visitants, etc.) facilitaran de manera significativa l’efecte demostratiu de les accions realitzades.