Notícies

Concedit el projecte LIFE Tritó Montseny

Entre els mesos d’octubre del 2016 i desembre del 2020 es durà a terme el projecte LIFE Tritó Montseny, el qual té l’objectiu de millorar l’estat de conservació de l’espècie tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i del seu hàbitat de ribera. El projecte, cofinançat pel programa LIFE de la Unió Europea i coordinat per la Diputació de Barcelona, compta amb la col•laboració de quatre socis: la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana.

L’any 2005 va ser descoberta una nova espècie d’amfibi al massís del Montseny, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), endèmic del parc i l’amfibi més amenaçat de l’Europa occidental. Des que va ser descrita com a nova espècie, l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny, amb la implicació de tècnics i guardes del parc i investigadors externs, ha invertit esforços humans i econòmics per conèixer aquest amfibi (on viu, quina és la seva població, quines són les seves necessitats ambientals, quines són les seves principals amenaces, etc.). 

El 2015 es va fer una aposta per assumir amb garanties un pla d’acció per millorar la conservació dels hàbitats i assegurar la supervivència d’aquesta espècie endèmica. Després d’un seguit de reunions, en què van participar la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana, es va proposar, per part de la gestió del parc, presentar el projecte a les convocatòries LIFE de la Unió Europea (UE).

Un cop concedit el projecte, entre els mesos d’octubre del 2016 i desembre del 2020, es durà a terme el projecte LIFE Tritó Montseny amb l’objectiu de millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i del seu hàbitat de ribera. El projecte està cofinançat pel programa LIFE de la UE i coordinat per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i té l’objectiu de fomentar l’educació i la sensibilització ambiental en relació amb aquesta espècie i els recursos hídrics del Parc Natural del Montseny. 

El projecte LIFE Tritó Montseny promourà accions per millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i amb aquesta finalitat s’han definit una sèrie d’objectius que inclouen les iniciatives següents: incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó, eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat, assegurar la conservació genètica de l’espècie i ampliar-ne l’àrea de distribució, establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l’espècie; incrementar el coneixement científic i els requeriments ecològics d’aquest amfibi i, finalment, implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i, en especial, d’aquesta espècie del Montseny.