Notícies

90 tècnics de setanta ajuntaments assisteixen enguany a les set jornades de formació del IV Seminari d’Actualització Juridicoeconòmica de XALOC

90 tècnics municipals de setanta ajuntaments gironins han assistit enguany a la quarta edició del Seminari d’Actualització Juridicoeconòmica que organitza XALOC. El seminari, que ha constat de set jornades de formació que s’han desenvolupat al llarg de l’any, ha tingut com a objectiu analitzar temes d’actualització jurídica i econòmica, insistint en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals. D’aquesta manera s’ha volgut facilitar la tasca diària al personal dels ajuntaments de la demarcació de Girona. 

Avui ha tingut lloc la setena i última jornada del seminari, que ha tractat sobre l’organització municipal i el nou tipus de municipalisme al qual s’està arribant arran de l’entrada en vigor, recentment, de l’LRSAL (Llei 27/2013, de  27 de desembre, de  racionalització i sostenibilitat de l'Administració local) i, prèviament a l’LRSAL, de la Llei 2/1012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La formació ha estat impartida pel catedràtic de ciència política de la Universitat de Barcelona, Joan Subirats i Humet, i pel catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid, Francisco Velasco Caballero, i ha conclòs amb un col·loqui amb els ponents, que han participat en un torn obert de paraules amb els assistents. 

Durant la presentació de la jornada, Jordi Camps, diputat delegat de XALOC, ha destacat la importància de dedicar una jornada a reflexionar sobre cap a on està anant el municipalisme  així com a “tractar sobre les polítiques i pràctiques públiques per fer-les més accessibles a la ciutadania i, a la vegada,  dotar-la de més apoderament i participació”.

Pel que fa al seminaris, que s’organitzen amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Camps ha destacat la bona rebuda que estan tenint entre els ajuntaments, i ha expressat el compromís ferm de XALOC de seguir oferint formació contínua als ens locals gironins i de contribuir, d’aquesta manera, al millor funcionament d’aquests.