Notícies

L’Obra Social “la Caixa”, la Diputació de Girona i el Consorci Salines Bassegoda recuperen connectors ecològics 

La gestió per a la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural és una de les prioritats de l’Obra Social “la Caixa”, de la Diputació de Girona i del Consorci Salines Bassegoda. Amb aquest objectiu, durant el darrer any es van realitzar dues actuacions destinades a millorar els connectors ecològics, els quals s’encarreguen de sostenir els sistemes naturals. D’aquesta manera, es manté el contacte entre diversos ecosistemes, espais naturals, comunitats, espècies o poblacions; és a dir, s’estableix una xarxa de continuïtat dels sistemes naturals. 

El projecte ambiental 

Les actuacions realitzades, que han tingut com a objectiu recuperar el bosc de ribera per millorar la seva funció com a connector ecològic, s’han dut a terme al tram alt del riu Guilla (Agullana), de manera que s’ha donat continuïtat a les actuacions realitzades durant el 2015, i al torrent de Bosquerós (Capmany), situat just abans que les aigües arribin al Llobregat d’Empordà. 

Aquests trams fluvials són uns dels darrers connectors ecològics de la banda sud de l’espai que hi ha entre el massís de les Salines i l’Albera. A més, estan catalogats com a hàbitats prioritaris d’interès comunitari (HIC), com les vernedes de terra baixa (Alno-Padion). 

Les diferents infraestructures lineals que travessen els cursos fluvials de la zona, com ara l’autopista AP-7, el vial del TGV o la carretera N-II, així com les obres que es van fer en construir-les i els diferents episodis d’incendis forestals ocorreguts en aquestes zones van degradar substancialment la cobertura vegetal i van malmetre alguns trams de riu, amb la consegüent disfunció de l’activitat connectora d’aquests espais per a diferents espècies de fauna.

Els treballs realitzats han consistit en tasques de neteja i desbrossada de 0,7 hectàrees de terreny de les ribes del riu, per millorar la zona de plantada, 425 metres lineals al llarg del riu Guilla i 80 metres al llarg del torrent de Bosquerós. La desbrossada s’ha realitzat, només, al llarg de 4 metres del curs fluvial amb l’objectiu d’evitar afectar les espècies arbustives i, d’aquesta manera, afavorir la conservació dels fruits com a aliment per a la fauna. La recuperació del bosc de ribera s’ha portat a terme mitjançant la plantació d’espècies autòctones pròpies d’aquests hàbitats fluvials. Concretament, es tracta de dos-cents tres verns, tres-cents seixanta-nou freixes de fulla petita i trenta cirerers, els quals aportaran refugi i aliment a la fauna pròpia d’aquests ambients.

 

La vessant social del projecte

La majoria dels treballs realitzats han estat executats per persones del grup de jardineria de la Fundació Altem. Al riu de la Guilla hi han participat sis persones, que s’han ocupat de la realització dels treballs forestals, i al torrent de Bosquerós, hi han intervingut tres persones més. Amb aquesta iniciativa es treballa la vessant més social d’aquest projecte, ja que s’afavoreix la participació de persones en risc d’exclusió social. 

La totalitat del projecte mediambiental ha estat impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, i ha suposat una inversió de 19.991,09 €. Es tracta d’una iniciativa proposada dins del conveni de col·laboració d’aquesta entitat amb la Diputació de Girona, que serveix per possibilitar la millora d’espais naturals. A més, pel que fa a aquesta acció concreta, les dues institucions han comptat amb la col·laboració del Consorci Salines Bassegoda.