Notícies

La Diputació promou l’accés de les pimes a la contractació pública

La Diputació de Girona s’ha marcat com a objectiu facilitar l’accés de les pimes a la contractació pública. La mesura segueix les directrius establertes per la Comissió Europea, que vol que les petites i mitjanes empreses augmentin la seva participació en els contractes públics enfront de les grans empreses. «Les pimes facturen el 52 % del volum de negoci europeu però aquesta xifra descendeix fins al 30 % quan ens referim a la seva participació en contractes públics» ha explicat Miquel Noguer, vicepresident de la Diputació. «El nostre objectiu és augmentar aquest percentatge i per això estem simplificant l’accés de les pimes als contractes públics».

Noguer ha fet aquestes valoracions davant d’una trentena de pimes que han assistit aquest matí a una jornada de formació sobre la utilització del DEUC (Document Europeu Únic de Contractació), un formulari que agilitza l’accés de les petites i mitjanes empreses a les ofertes de contractació. Durant la jornada, celebrada a la Casa de Cultura de Girona, també ha quedat palesa la voluntat de la Comissió Europea de deixar d’apostar per les grans economies d’escala (de les quals es beneficiaven especialment les grans empreses) i tornar cap a les empreses més identificades amb el territori. Aquesta voluntat es veu reflectida en les noves directrius europees de contractació pública que faciliten la partició de les adjudicacions en lots petits, l’eliminació de l’obligació d’haver d’acreditar una gran solvència o la reducció de les càrregues administratives.

Es consideren pimes aquelles empreses amb menys de 250 treballadors i amb una facturació inferior o igual a 50 milions d’euros. A la UE, representen el 98 % de les empreses i generen 87 milions de llocs de treball.

@CompraDdGi
D’altra banda, la Diputació ha presentat avui el compte oficial de Twitter del servei de contractació pública @CompraDdGi. Una nova via de comunicació s’afegeix a l’existent a http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant.