Notícies

10 anys facilitant la inserció laboral de persones en risc d’exclusió en els espais naturals

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, han renovat avui el compromís de conservació i millora dels espais naturals i de foment de l’ocupació de persones en risc d’exclusió social a la demarcació de Girona. L’acte també ha comptat amb l’assistència de Lluís Costabella, diputat de Medi Ambient, i Josep Blanch, director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona.

El conveni té un doble objectiu: d’una banda, desenvolupar actuacions per a la conservació i defensa del medi natural a la demarcació de Girona i, de l’altra, afavorir la integració de col•lectius en risc d’exclusió social. El conveni, que comportarà una inversió de 450.000 €, enguany vol tenir una repercussió positiva en el benestar de les persones i la seva salut, mitjançant accions encaminades a conservar ecosistemes naturals estables, lliures d’invasions biològiques que representin un risc per a la salut humana, i disminuir el risc d’incendi forestal, entre altres accions de conservació.

Durant l’acte de signatura del conveni, Pere Vila ha destacat que aquest acord permetrà seguir treballant en la conservació d’espais naturals d’alt interès paisatgístic de les comarques gironines. “Els espais naturals de la demarcació de Girona són el principal reclam turístic de les nostres terres, i ben gestionats generen recursos econòmics sostenibles per als habitants del territori. A més, procuren benestar als seus visitants i habitants”. Pere Vila també ha assenyalat que des del 2006 fins avui, els treballs emmarcats en aquest conveni amb l’Obra Social “la Caixa” s’han centrat en la preservació dels valors naturals i paisatgístics del territori i la recuperació d’àrees afectades per desastres naturals, actuacions amb uns clars beneficis en la salut i el benestar de les persones.

En el aquest sentit, Jaume Masana ha remarcat la incidència social del conveni, ja que per dur a terme les actuacions mediambientals ja des de l’inici, l‘any 2006, s’ha treballat amb centres especials de treball, la qual cosa implicarà, aquest 2016, la inserció laboral de 80 persones en risc d’exclusió social de la demarcació de Girona.

Aquest any, l’entitat financera destinarà un pressupost de 450.000 € a dur a terme diverses actuacions que tenen com a objectius preservar el patrimoni natural, transmetre els seus valors intrínsecs a la societat, promoure hàbits saludables dins d’aquests espais ben conservats que aportin benestar a les persones i impulsar per mitjà d’aquestes accions alguns sectors econòmics locals (com ara el ramader) o el turisme de qualitat i de natura entre d’altres.

En concret, algunes de les accions previstes són les següents: treballs forestals per a la prevenció d’incendis i per a la conservació de boscos madurs; eliminació de flora i fauna exòtica invasora que representi un perill per a la salut humana; conservació d’espais oberts per a la preservació de la biodiversitat; gestió de la vegetació de ribera per a la preservació de la qualitat de les aigües i prevenció de grans avingudes en èpoques de pluges, entre moltes altres accions.

Més de 10 anys fomentant el treball a la natura entre els col•lectius en risc d’exclusió

Durant aquests 10 anys de projecte hi ha hagut una aposta ferma per incrementar cada any la participació de persones en risc d’exclusió social en l’execució dels projectes. Durant aquests anys de vigència del conveni s’han executat 117 projectes i s’hi han invertit 8,4 milions d’euros.

Tipus de projectes executats:

  • 23 projectes per a la realització d’infraestructures de prevenció d’incendis (franges de baixa combustibilitat, creació de zones de seguretat, etc.).
  • 27 projectes que han prioritzat la lluita contra espècies invasores, fonamentalment flora invasora, com per exemple, el julivert gegant (planta invasora que causa greus danys a la pell a causa de les seves característiques fototòxiques).
  • 14 projectes de restauració de rius i rieres (retirada d’arbres morts, plantació d’arbres i arbustos autòctons, etc.).
  • 22 projectes de restauració d’hàbitats forestals, prats i pastures (recuperació de zones obertes per a pastures i conservació de biodiversitat, conservació de boscos madurs, etc.).
  • 5 projectes que han incidit de forma directa en la instal•lació de calderes de biomassa o bé en micromolins de vent per generar energia elèctrica.
  • 7 projectes que han representat la millora d’espècies de fauna i flora d’alt valor de conservació.
  • 19 projectes que han prioritzat l’accessibilitat i l’ús públic en espais protegits.