Notícies

Treballs de prevenció d’incendis i de millora forestal entorn del castell de Sant Miquel de Girona

Lluís Costabella, diputat de Medi Ambient de la Diputació; Josep Blanch, director d’Institucions de CaixaBank a Girona, i Oriol Armet, gerent del Consorci de les Gavarres, han presentat avui els treballs de manteniment i ampliació d’un franja per a la prevenció d’incendis en 7 ha a l'entorn del castell de Sant Miquel, dins els termes municipals de Girona i Celrà. La franja està ubicada estratègicament a la part alta de la carena del puig de Sant Miquel, de manera que protegeix la massa forestal d'un possible foc que provingués de la zona urbana. 

El projecte té com a objectius: la prevenció d’incendis forestals, la preservació i millora dels valors naturals del massís de les Gavarres i la inserció laboral de col·lectius de persones en risc d’exclusió social.

Les actuacions han consistit en una desbrossada de manteniment de la fracció arbustiva i una tallada selectiva en els peus de rebrot, principalment d’alzines, per contribuir a una millora estructural de la massa alhora que es redueix la càrrega de combustible tant del sotabosc com del dosser.

Els treballs van iniciar-se al mes de febrer, han tingut un cost d’uns 10.000 €  i  han estat executats per sis persones en risc d'exclusió social de la Fundació Onyar - la Selva.

 

Les Gavarres, una prioritat

Les Gavarres són un espai eminentment forestal (amb el 90 % de la superfície arbrada) que constitueix una reserva de sòl no urbanitzable en una zona amb una dinàmica urbanística i una pressió antròpica importants. Altrament, es tracta d’un espai natural protegit reconegut a la Xarxa Europea Natura 2000.

La prevenció d’incendis forestals en aquest espai ha estat una prioritat per a l’Obra Social “la Caixa”, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i el Consorci de les Gavarres, atenent a la riquesa natural i patrimonial del massís i al fet que es tracta de la major amenaça per a la conservació de l’espai.

En aquest marc, s’han prioritzat les actuacions de prevenció d’incendis i de millora forestal entorn del castell de Sant Miquel, que és un dels punts més freqüentats del massís de les Gavarres, atès que es tracta d’actuacions prioritàries segons el que estableix el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF) del perímetre de protecció prioritària les Gavarres (PPP G4).

Altrament, la proximitat a la ciutat de Girona i l’existència de l’anella verda (senders senyalitzats) fan d’aquest entorn un espai privilegiat per als residents de la demarcació, el amants del senderisme, aficionats a la BTT, etc.; un espai que cal mantenir i conservar.