Notícies

XALOC forma els ajuntaments en l'expedient electrònic

La Xarxa Local de Municipis (XALOC), en el marc del Pla de formació de XALOC 2016, que conté tres tallers específics i el IV Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local —que enguany consta de set sessions teòriques— ha dedicat avui la segona sessió del Seminari a les noves lleis de procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic, i al “zero paper”: l'expedient electrònic.

Aquesta segona sessió teòrica, que ha tingut lloc a l'hotel Carlemany, de Girona, ha comptat amb 89 assistents, la majoria dels quals són secretaris, interventors i tècnics municipals. La presentació de l'acte ha anat a càrrec del president delegat de XALOC, Jordi Camps, que ha destacat que els canvis de normativa han de suposar “importants reptes i oportunitats” per tal de millorar la gestió i el servei als ciutadans, a més de modernitzar els canals de comunicació que s'estableixen tant en l’àmbit de les administracions com entre l'Administració i l'administrat.

La sessió ha estat a càrrec del professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Ramon Barberà i Gomis, i del secretari general de l'Ajuntament de Gavà, Roger Clots i Valverde. La jornada ha finalitzat amb un col·loqui amb els ponents i amb un torn de precs i preguntes.

L'objectiu de la quarta edició del Seminari és analitzar temes d'actualització jurídica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten l’Administració local, per tal de facilitar la tasca diària al personal tècnic al servei de les corporacions locals. La formació impulsada pel XALOC, amb una mitjana de 85 assistents per sessió, està esdevenint un referent a les comarques gironines.

La propera sessió del Seminari tindrà lloc el 20 de maig i tractarà principalment sobre les noves directives, contractes interns o in house providing i encomanes de gestió.